Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-09-2017

  

Oprettet: 26-04-2011

Kålfluer - varsling for æglægning

Aktuel varsling for kålfluens æglægning i kålafgrøder baseret på temperaturen i år.

Du kan se varslingen for dit eget område ved at vælge postnr. under figuren.

Udskrivning:
Hvis du kun ønsker figuren udskrevet, så klik på figuren og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.
Hvis du vil udskrive hele siden, så klik et andet sted på siden og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.

 

 Forklaring til modellen og figuren

Den lille kålflues larver overvintrer i jorden i marker efter raps og kål. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået - typisk medio maj - klækkes 1. generation kålfluer, der straks søger mod korsblomstrede afgrøder for at lægge æg. Æggene lægges oftest i den øverste ½ cm af jorden tæt på plantens stængel, når dagstemperaturen når over 12-14 oC. Kålfluens larver kan gøre stor skade i nyplantede kål. Kålfluen har to generationer. Den 2. generation lægger normalt æg i juli måned.

Modellen forudsiger tidspunktet for æglægning baseret på en graddags-model med basistemperatur 6 oC. I de grønne perioder er der ingen æglægning. Gult angiver, at udviklingen skal følges nøje - især på lune solrige lokaliteter. Rødt angiver perioder, hvor kålfluen lægger æg. Modellen siger noget om æglægningstidspunktet, men ikke noget om forventet angrebsstyrke.

Figuren viser risikoen for æglægning for begge generationer. Til sammenligning vises graddage-udviklingen for de seneste to år på samme lokalitet (postnr.). Bemærk, at der enkelte steder nord for Limfjorden også kan være forekomst af den store kålflue. På disse lokaliteter skal man følge udviklingen i marken ekstra omhyggeligt.
   
Sidst bekræftet: 29-04-2015 Oprettet: 26-04-2011 Revideret: 26-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Fagredaktør

Stig Feodor Nielsen

Administration


Af samme forfatter

Mange ændringer i Amistars fornyede godkendelse
Flere godkendelser er bortfaldet, max dosering er reduceret, behandlingsfrister er ændret, og der er indført ”trappedoserin...
26.02.18
Dispensation til anvendelse af Argylene Plus
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Argylne Plus til vækstregulering af ...
19.02.18
Contans har fået udvidet godkendelsen
Svampemidlet Contans har fået udvidet godkendelsen og må nu anvendes mod knoldbægersvamp i en lang række frilands- og vækst...
12.12.17
Pesticidrester i frugt, grønt og cerealier 2016
Igen i 2016 var der langt færre tilfælde af pesticidrester i dansk frugt og grønt end i tilsvarende produkter fra udlandet....
27.11.17
Nissorun 250 SC er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter/planteskolekulturer på friland
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Nissorun 250 EC til mindre anvendelse mod spindemi...
10.08.17