Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-09-2018

  

Oprettet: 26-04-2011

Kålfluer - varsling for æglægning

Aktuel varsling for kålfluens æglægning i kålafgrøder baseret på temperaturen i år.

Du kan se varslingen for dit eget område ved at vælge postnr. under figuren.

Udskrivning:
Hvis du kun ønsker figuren udskrevet, så klik på figuren og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.
Hvis du vil udskrive hele siden, så klik et andet sted på siden og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.

 

 Forklaring til modellen og figuren

Den lille kålflues larver overvintrer i jorden i marker efter raps og kål. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået - typisk medio maj - klækkes 1. generation kålfluer, der straks søger mod korsblomstrede afgrøder for at lægge æg. Æggene lægges oftest i den øverste ½ cm af jorden tæt på plantens stængel, når dagstemperaturen når over 12-14 oC. Kålfluens larver kan gøre stor skade i nyplantede kål. Kålfluen har to generationer. Den 2. generation lægger normalt æg i juli måned.

Modellen forudsiger tidspunktet for æglægning baseret på en graddags-model med basistemperatur 6 oC. I de grønne perioder er der ingen æglægning. Gult angiver, at udviklingen skal følges nøje - især på lune solrige lokaliteter. Rødt angiver perioder, hvor kålfluen lægger æg. Modellen siger noget om æglægningstidspunktet, men ikke noget om forventet angrebsstyrke.

Figuren viser risikoen for æglægning for begge generationer. Til sammenligning vises graddage-udviklingen for de seneste to år på samme lokalitet (postnr.). Bemærk, at der enkelte steder nord for Limfjorden også kan være forekomst af den store kålflue. På disse lokaliteter skal man følge udviklingen i marken ekstra omhyggeligt.
   
Sidst bekræftet: 29-04-2015 Oprettet: 26-04-2011 Revideret: 26-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Fagredaktør

Stig Feodor Nielsen

Administration


Af samme forfatter

Ortiva Top har fået fornyet godkendelsen
I forbindelse med at Ortiva Top har fået fornyet godkendelsen er der sket flere ændringer, blandt andet er anvendelsen i lø...
19.09.18
Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse i en række rodfrugter
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse mod bladlus, ...
16.08.18
Spruzit Neu er godkendt til mindre anvendelse i visse økologiske grønsager, rød- og hvidkløver til frø og hestebønner til foder
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Spruzit Neu til mindre anvendelse mod insekter i ø...
02.08.18
Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse I sukkermajs
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse mod lus i suk...
04.07.18
Dispensation til anvendelse af Conserve i bær
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Conserve.
28.06.18