Feedback Form

  

Oprettet: 26-04-2011

Kålfluer - varsling for æglægning

Aktuel varsling for kålfluens æglægning i kålafgrøder baseret på temperaturen i år.

Du kan se varslingen for dit eget område ved at vælge postnr. under figuren.

Udskrivning:
Hvis du kun ønsker figuren udskrevet, så klik på figuren og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.
Hvis du vil udskrive hele siden, så klik et andet sted på siden og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.

 

 Forklaring til modellen og figuren

Den lille kålflues larver overvintrer i jorden i marker efter raps og kål. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået - typisk medio maj - klækkes 1. generation kålfluer, der straks søger mod korsblomstrede afgrøder for at lægge æg. Æggene lægges oftest i den øverste ½ cm af jorden tæt på plantens stængel, når dagstemperaturen når over 12-14 oC. Kålfluens larver kan gøre stor skade i nyplantede kål. Kålfluen har to generationer. Den 2. generation lægger normalt æg i juli måned.

Modellen forudsiger tidspunktet for æglægning baseret på en graddags-model med basistemperatur 6 oC. I de grønne perioder er der ingen æglægning. Gult angiver, at udviklingen skal følges nøje - især på lune solrige lokaliteter. Rødt angiver perioder, hvor kålfluen lægger æg. Modellen siger noget om æglægningstidspunktet, men ikke noget om forventet angrebsstyrke.

Figuren viser risikoen for æglægning for begge generationer. Til sammenligning vises graddage-udviklingen for de seneste to år på samme lokalitet (postnr.). Bemærk, at der enkelte steder nord for Limfjorden også kan være forekomst af den store kålflue. På disse lokaliteter skal man følge udviklingen i marken ekstra omhyggeligt.
   
Sidst bekræftet: 29-04-2015 Oprettet: 26-04-2011 Revideret: 26-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Fagredaktør

Stig Feodor Nielsen

Administration


Af samme forfatter

Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i økologiske kartofler
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Kumulus S til mindre anvendelse i økologiske karto...
23.05.18
Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen fornyet godkendelsen af Kumulus S til mindre anvendelse mod...
09.05.18
Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i diverse frugt og bær på friland
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen fornyet godkendelsen af Kumulus S til mindre anvendelse mod...
09.05.18
Mange ændringer i Mirador 250 SC’s fornyede godkendelse
Der er sket mange ændringer ved den fornyede godkendelse af Mirador 250 SC. Flere godkendelser er bortfaldet, max dosering ...
07.05.18
Dispensation til Merpan 80 WG i kernefrugt
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Merpan 80 WG til bekæmpelse af frugt...
07.05.18