Jura

”Politisk forståelse” – grundlag – ny regering

En ny regering forpligtes til at tage en række initiativer på bl.a. socialjura- og ansættelsesretsområdet.