Depositionstal for kvælstofdepositionen på kommuneniveau

Her finder du nyttig viden om kvælstofdeposition, tålegrænser og regulering af ammoniakdepositionen fra husdyrbrug.