Jura, Økonomi og ledelse

Seniorpræmie folkepensionister – timeløn lønarbejde

Vær opmærksom på at timelønnen til optjening af seniorpræmie skal være på mindst 126,82 kr. pr. time i 2021