Jura

Finanslovsaftalen 2019 – med fokus på socialjura

Aftalen indeholder bl.a. løft af pensionen, seniorpræmie og øget fradrag for arbejdsindkomst og lempelse af modregningsregler.