Jura, Økonomi og ledelse

Ydelseskommissionens anbefalinger til nyt kontanthjælpssystem

Ydelseskommissionen foreslår et nyt og mere gennemskueligt kontanthjælpssystem med nye satser samt afskaffelse af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.