Jura

Aftale om finansloven med fokus på socialjura og ansættelsesret

Aftalen omhandler bl.a. social dumpning og international rekruttering, afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge samt barselsfond til selvstændige.