Økonomi og ledelse

Skatteminister klar til at forlænge virksomheders oplysningsfrister til 1. september 2021 for indkomståret 2020

Skatteminister Morten Bødskov er indstillet på at forlænge virksomhedernes oplysningsfrister for indkomståret 2020 til 1. september 2021, hvis erhvervsministerens lovforslag om udskydelse af fristen for virksomhedernes indberetning af årsrapporterne gennemføres.