Du er her: LandbrugsInfo > Byggeri > Byggeblade

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade er en serie
informationsblade med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri. Bladene er udarbejdet på basis af byggeteknisk viden og ikke mindst erfaringer med de særlige forhold i landbruget.

Arkivering af byggeblade, samt angivelse af hvilke byggeblade som Miljøstyrelsen har godkendt til fravigelse af regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Pt. er hovedparten af Landbrugets Byggeblade dog arkiveret pr. ultimo 2019, da der ikke findes midler til vedligeholdelse af indholdet. Det betyder at normer på konstruktioner, åsedimensioner, betonstyrker og lignende ikke er opdateret i henhold til gældende regler på området. Ligeledes er diverse henvisninger til bekendtgørelser og lovgivning ikke opdateret.

Byggeblade som Miljøstyrelsen har godkendt til fravigelse af regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, er aktiveret igen, men ikke opdateret. Det gælder følgende byggeblade:

Arkivnr. Emne
095.03.09 Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
095.03-01 Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse
095.03-02 Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
095.03-04 Etablering af stalde uden fast bund og med dybstrøelse til får og geder til mælke- og kødproduktion.
095.03-07 Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. (findes på mst.dk)
103.04-28 Lagune beklædt med polymermembran. Til opbevaring af kartoffelfrugtvand
103.04-30 Jordbassin/lagune beklædt med polymermembran til opbevaring af gylle
103.06-08 Container til opsamling af fast gødning fra heste, mink m.v.
  

 Se oversigt over Landbrugets Byggeblade

 Artikler

 Mere viden om

 Historiske byggeblade

Du har mulighed for at få tilsendt tidligere revideringer af et givent byggeblad. Læs mere

 BAT Byggeblade

BAT byggebladene   på LandbrugsInfo vedligeholdes ikke længere. Du kan finde aktuelle teknologiblade under Miljøstyrelsens teknologiliste

Nye artikler

Ansvarlig

Kvæg
Byggechef

Kenneth Poulsen

Stalde & Produktionssystemer