Du er her: LandbrugsInfo > Byggeri > Stalde > Kvægstalde > Kostalde > Optimal udnyttelse af AMS

Optimal udnyttelse af automatiske malkesystemer (AMS)

SEGES har i projektet ”Optimal udnyttelse af AMS” sat fokus på en række områder, hvor det er muligt at optimere udnyttelsen af automatiske malkesystemer. Projektet omfattede både med fodring, manalgement, mælkekvalitet, sundhed, reproduktion og økonomi.

Her på siden har vi samlet den faglige baggrund for og de faglige resultater fra projektet. Siden vil efter krav fra bevillingsgiver ikke blive redigeret efter projektafslutningen. Ny viden om AMS vil blive publiceret på www.landbrugsinfo.dk/AMS  

 Artikler

 Om projektet

Optimal udnyttelse af AMS

Optimal udnyttelse af AMS består af et udviklingsprojekt med 7 arbejdspakker samt et demonstrationsprojekt. Projektet løber i perioden januar 2013 til december 2014. I projektet er der fokus på:

- Nye metoder til forbedret udnyttelaf af automatiske malkesystemer hos økologiske kvægbedrifter.

- Udvikling af en model der kan prædiktere, hvornår det er mest optimalt at starte inseminering af den enkelte ko

- Anbefalinger for, hvordan man som kvægbruger med AMS kan undgå nyinfektion.

- En oversigt over fordele og ulemper ved forskellige muligheder for holdopdeling i økologiske og konventionelle AMS besætninger

- Viden om hvordan man i den konkrete besætning kan sikre at køerne søger til malkeenheden.

- Viden om omkostningsstrukturen ved drifts- og vedligehold på automatiske malkesystemer

Projektet er finasieret af promilleafgifts-
fonden samt erhvervsstøtteordningen.

Nye artikler

 Læs også

Flere sider om automatisk malkning fra Videncentret for Landbrug:

AMS (Automatiske malkesystemer)

Fodring og AMS 

EU projekt om AMS og afgræsning: www.autograssmilk.eu

Ansvarlig

Kvæg
Specialkonsulent

Thomas Andersen

Sundhed og produktion