Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-04-2020

  

Oprettet: 12-12-2018

Tænk hele vejen rundt om et ejer- og generationsskifte

Et ejer- og generationsskifte er et tværfagligt område, hvor det er vigtigt, at der tænkes hele vejen rundt – ikke bare om landbrugsvirksomheden, men også om landbrugsfamilien – med henblik på at skabe den nødvendige juridiske tryghed og sikring.

Med henblik på at skabe overblik over hvilke forhold, der bør overvejes for at skabe juridisk tryghed og sikring i forbindelse med et ejer- og generationsskifte er opmærksomhedspunkter i forhold til forsikringer, social sikring og pension blevet afdækket.

 

Opmærksomhedspunkterne er blevet til 17 anbefalinger, som er formidlet via et drejehjul. Ønskes drejehjulet tilsendt, kan dette ske ved at skrive til skat@seges.dk

For mere info omkring drejehjulet se her

 

Du kan også læse mere om anbefalingerne og de bagvedlæggende notater via nedenstående links.

 

Tænk hele vejen rundt om et ejer- og generationsskifte:

 

 
Sidst bekræftet: 12-12-2018 Oprettet: 12-12-2018 Revideret: 12-12-2018

Forfatter

Jura og Skat
Malene Dall Hardt Hansen

Af samme forfatter

Udenlandske medarbejderes mulighed for at få feriepenge optjent i overgangsåret udbetalt før folkepensionsalderen
I artiklen oplistes de kriterier, som skal være opfyldt, før der kan ske udbetaling af de indefrosne feriepenge i forbindel...
04.04.19
P 63-18 Sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – lønmodtager
Skal udbetalingen af sygedagpenge startes, når sygefraværet er anmeldt efter revurderingstidspunktet?
01.02.19
P 62-18 Sygedagpenge – anmeldelse – revurderingstidspunkt – selvstændig
Hvordan beregnes revurderingstidspunktet i de tilfælde, hvor den selvstændige hverken får udbetalt sygedagpenge eller løn u...
31.01.19
P 61-18 Uarbejdsdygtighed – raskmelding – tilbagebetaling – tilbagevirkende kraft
Hvilken betydning får Østre Landsrets dom af 4. maj 2018 for sager, hvor en borger har raskmeldt sig eller har genoptaget s...
31.01.19
P 59-18 Tabt arbejdsfortjeneste – selvstændig erhvervsdrivende – indtjeningsevnen – nystartet virksomhed – lønindtægt – vilkår
Hvordan kan den tidligere bruttoindtægt fastsættes, når der skal bevilges tabt arbejdsfortjeneste til selvstændigt erhvervs...
30.01.19