Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Landbrugsloven m.v.

Landbrugsloven m.v.

Lov om landbrugsejendomme – i daglig tale landbrugsloven – er i væsentlig omfang med til at udstikke rammerne for landbruget i Danmark. Loven er senest revideret i 2015, og den indeholder reglerne for, hvilke betingelser man skal opfylde, for at kunne købe og/eller forpagte en landbrugsejendom, samt regler om hvornår en landbrugsejendom kan oprettes eller nedlægges. På denne temaside findes de til enhver tid gældende regler, evt. forslag til ændringer samt notater om forståelsen af reglerne. Endvidere findes lov om drift af landbrugsjord på siden.

 Artikler

 Lovstof om landbrug

Nye artikler

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber