Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Projekttilskud

Projekttilskud

Under det danske Landdistriktsprogram for 2014-2020 er der fastsat en række forskellige tilskudsordninger.  Ordningerne har til formål at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.  

 

Landbrugsstyrelsen har følgende ordninger i 2018, hvor landbrugere kan søge om tilskud:

 

 Ordninger under Landdistriktsprogrammet 

 Åbner

 Lukker

 Minivådområder
 
 01.02.18  10.04.18
 Økologisk arealtilskud
 
 01.02.18  20.04.18

 Pleje af græs og naturarealer

 01.02.18

 20.04.18

 20-årig fastholdelse af vådområder, naturlige
 vandstandsforhold og lavbundsområder (udbetaling)
 
 01.02.18  20.04.18
 20-årig fastholdelse af vådområder, naturlige
 vandstandsforhold og lavbundsområder (nyt tilsagn)
 

 01.02.18

 31.08.18

 Etablering af løsdrift i farestalde
 
 15.06.18  30.08.18
 Miljøteknologi (æg og fjerkræ, planteavl og gartnerier)
 
 03.08.18  02.10.18
 Modernisering af kvægstalde
 
 16.08.18  13.12.18

 

På denne side kan du fortrinsvis finde information om moderniseringsordninger og miljøteknologiordningen. Der vil imidlertid også kunne findes afklaringer af generel karakter, som har betydning for de øvrige tilskudsordninger.

 

For information om økologisk arealtilskud, tilskud til pleje af græs- og naturarealer, tilskud til vådområder kan du finde information på følgende sider:

 

Økologi: https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Regler-for-tilskud/Sider/Startside.aspx

 

Plejetilskud: https://www.landbrugsinfo.dk/miljoe/natur-og-arealforvaltning/tilskudsordninger/sider/startside.aspx

 

Vådområder: https://www.landbrugsinfo.dk/miljoe/vaadomraader/sider/startside.aspx

 

Du kan også læse mere om de forskellige ordninger i styrelsens tilskudsguide.

 

 

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Skade og Ansvar
Juridisk Specialkonsulent

Henrik Gjerluf Thomsen

Skade & Ansvar


Juridisk konsulent

Mia Drechsler Lund

Skade & Ansvar