Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Socialjura

Socialjura

Socialjura giver det faglige grundlag for rådgivning om sociale pensioner, tilbagetrækning og ledighed fra arbejdsmarkedet, samspil mellem offentlige ydelser og skat, ydelser til familier med børn, tilskud og arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne, erstatninger ved personskade, rådgivning ved generationsskifte og sociale ydelser til udlændinge i Danmark og danskere i udlandet. Desuden giver lovdatabasen også grundlag for familie-, arveretlig- og ansættelsesretlig rådgivning.

 Artikler

 Lovstof om landbrug

 Gratis krisehjælp til landmænd

Ring til hotlinen på 70 200 442.

Den gratis krisehjælp til landmændene bliver stillet til rådighed af et netværk af socialkonsulenter i DLBR.

Læs mere

 Sådan rådgiver du om krise

Hvis den økonomiske krise banker på dine kunders dør, er det en god idé at være forberedt. Få staldtips til, hvad du som rådgiver med fordel kan gøre før og under en eventuel krise.

Råd og huskeliste

Sociale ordninger

Den svære samtale - notat

Den svære samtale - guide

For fuld fart ud af krisen

Kære Forældre - Fortæl, hvad der er galt

Pjece målrettet ægtefæller til kriseramte landmænd

 Aktuelle kurser og temadageHold dig opdateret med den    
nyeste viden om socialøkonomi 
på vores kurser. Se aktuelle kurser.

 

Kurser i Socialjura og Ansættelsesret efteråret 2019

 Kurser fra Akademiet

 
 

Nye artikler

P 39-19 om fleksløntilskud – lønindtægt – skattepligtig værdi – personalegoder – lønloft – fuldtidsløn
Værdien af personalegoder, f.eks. fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v., indgår ikke som en del den fleksjobansattes ...
19.07.19

P 38-19 om revalidering – ophør af revalideringsydelse – tilbagevirkende kraft – genoptagelse – forældelse – Østre Landsrets dom
Sygedagpenge standses efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed først, når der er truffet en afgørelse.
19.07.19

P 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser
Praksis for ressourceforløb og førtidspension - hvornår er der udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, nå...
18.07.19

P 36-19 om arbejdsskade – arbejdets forhold – tjenesterejse – privat færden
Præcisering af, i hvilket omfang sikrede i forbindelse med en tjenesterejse er omfattet af loven under aktiviteter, der ikk...
18.07.19

P 34-19 om personligt tillæg – samlevende – økonomisk vurdering
Økonomisk rådighedsberegning i sager om personligt tillæg, når borgeren er førtidspensionist.
17.07.19

P 31-19 om sygedagpenge – ferie – aftale om ferie
Afklaring af praksis for kommunens godkendelse af ferie under sygemelding.
17.07.19

P 30-19 om sygedagpengerefusion – anmeldelse af sygefravær – anmodning om refusion – dispensationsmuligheder
Sygedagpengerefusion – muligheder for dispensation ved overskridelse af frist.
16.07.19

P 29-19 om personlig assistance – fuld tid – 37 timer – flere ansættelsesforhold – bierhverv – ventetid – udmåling
Udmåling af personlig assistance til handicappede i erhverv, herunder særligt når den handicappede har flere ansættelser.
16.07.19

P 28-19 Personlig assistance - forenelighed - vikardækning og almindelig medhjælp
Betydning for vurdering af om en personlig assistance har karakter af almindelig medhjælp, hvis den personlige assistent og...
15.07.19

P 26-19 Førtidspension – arbejdsevne – dokumentationskrav – udviklingsperspektiv – misbrug
Førtidspension – hvilken betydning har det for afklaring af borgerens arbejdsevne, at borgeren har et misbrug?
15.07.19

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Konsulent

Malene Dall Hardt Hansen

Jura & Skat, Erhvervsjura