Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Foder > Grovfoder

Grovfoder

 Artikler

 Slætprognosen

 FMS

 Sociale medier

 Specialudvalget

Nye artikler

Minimér smitterisikoen fra gylle
Tænk på at mindske smitterisikoen ved håndtering og udbringning af gylle. Vigtigst er det, at gyllen er lagret så lang tid ...
24.03.17

Efterafgrøder i majs
En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. Så efterafgrøden senest i majsens stadium 16 og brug en såte...
24.03.17

Jævnt og fast såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i mindst 10 cm dybde, fordi startgødningen skal placeres i 10 cm dybde.
24.03.17

Få fuld virkning af kvælstof til majs
Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle udbragt før såning, flytning af kvælstof fra før såning til vækstperioden og f...
24.03.17

Registreringsnettet for skadegørere i korn starter 10.-11. april 2017
Du kan fra nu af følge udviklingen af forskellige skadegørere på LandbrugsInfo.
23.03.17

15.06.2017 Tag på grovfoderekskursion
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 15. juni 2017 og kom til en inspirerende og udbytterig dag, hvor grovfoder i mark og...
23.03.17

Bliv medlem af besøgsordningen under Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift
Kom med i Specialudvalgets besøgsordning og få en ”second opinion” – fra en anden rådgiver fra egen organisation.
20.03.17

Handelsgødning til afgræsningsarealer
Den første tildeling af kvælstof i handelsgødning kan ske ved begyndende vækst. Ved fordeling af kvælstof i handelsgødning ...
15.03.17

Etablering af roer til foder og bioenergi
I år ser det igen ud til at blive tidligt forår, og så er der gode muligheder for rettidig etablering af roer til foder og ...
15.03.17

Ansvarlig

Kvæg