Du er her: LandbrugsInfo > Ledelse > Helhedsorienteret risikostyring

Helhedsorienteret risikostyring

Risiko er de forhold, som kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål – eller mere snævert: Risiko er muligheden for økonomiske tab enten på bedriftens løbende indtjening eller på aktiver og passiver.

Helhedsorienteret risikostyring omfatter alle væsentlige risici på bedriften og deres samspil. Selve risikostyringen kan opdeles i faser: Kortlægning, prioritering, håndtering og handlingsplaner. Driftslederens udbytte af forløbet er en afklaring af de væsentligste risikofaktorer på bedriften og stillingtagen til de enkelte faktorer – skal de accepteres eller afdækkes?

 

 Artikler

 Projektet

 
Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Læs mere om projektet Helhedsorienteret risikostyring.

 Centre i projektet

Nye artikler

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Afdelingschef

Torsten Gruhn

Erhvervsøkonomi