Du er her: LandbrugsInfo > Ledelse > Strategi > Miljøstrategi

Miljøstrategi

I en turbulent verden, hvor rammevilkårene for landbruget ændrer sig, er strategi på bedriften afgørende for fortsat forbliven i erhvervet. Et godt strategiforløb giver landmanden overblik over muligheder og øget chance for at træffe de beslutninger, der fører bedriften frem mod det langsigtede mål. Her har de miljø-, bygnings- og landskabsmæssige muligheder og udfordringer en afgørende rolle, og miljøstrategien er et værktøj til at få disse forhold belyst. Efterfølgende skal det besluttes, hvordan de miljømæssige udfordringer kan håndteres, og dette gøres med handlingsplanen, hvor de forskellige løsningsmuligheder vurderes i beslutningsgrundlaget. Handlingsplanen omfatter også implementering og opfølgning på de miljømæssige tiltag.

 

Miljøstrategi

 


Vejledning

  
Dagsorden


Spørgeramme

Referatskabelon

Bruttoliste

Miljøstrategi eksempel

Miljøordliste

 

Handlingsplan

 


Vejledning

Manual - screening og grovsortering:

Ammoniak

Lugt 

Fluer

Fosfor

Bygningsplacering

Infrastruktur og logistik


Beslutningsgrundlag 

Skabelon

Eksempel 1

 

Miljøteknologisk katalog 

 

Katalog * Forside

 
Biologisk luftrensning

Forsuring af svinegylle

Forsuring af kvæggylle

Køling af gylle

Luftrensning med syre

 

 

 

 


 Artikler

 Kontakt

Har du spørgsmål til MTK
- det Miljøteknologiske Katalog -,
så kontakt:

  Hans Roust Thysen
Miljøchef
Planteproduktion, Natur, miljø og landskab

Har du spørgsmål til miljøstrategi,
så kontakt:

Irene Wiborg
Specialkonsulent
Planteproduktion, Natur, miljø og landskab
 

Nye artikler

 Ansvar på din bedrift

Arbejdet med samfundsansvar har, som alt andet arbejde i virksomheder, til formål at skabe værdi. Her er der tale om værdi i bred forstand. Det kan være værdi for de dyr, der indgår i produktionen, værdi for naturen, værdi for medarbejderne, værdi for forbrugerne og ikke mindst værdi for virksomheden og dermed bedriften.

Her kan du downloade hæftet 'Holdning og ansvar på din bedrift'  til inspiration til dine indsatsområder.

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land