Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat

Skat


 Artikler

 Lovstof om landbrug

Nye artikler

SKATM-2018-30-26. Ændring af momsloven – ændrede momsregler for gavekort fra 1. januar 2019
Den 1. januar 2019 vil nye momsregler om gavekort træde i kraft. De nye regler skærper kravet til, hvornår momsen skal indb...
07.12.18

SKATM-2018-21-03. Værdiansættelse af skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for 2019
Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, va...
07.12.18

SKATM-2018-13-55. Aktionærlån. Lån til far via mellemregningskonto. Mellemregning. Afdrag på gammelt ”lovligt” aktionærlån
Et selskab havde via en mellemregning ydet lån til hovedaktionærens far. Lånet ansås for omfattet af ligningslovens § 16 E ...
07.12.18

SKATM-2018-30-25. Forhøjelse momstilsvar – interessefællesskab – hestepension
En enkeltmandsvirksomhed, der drev hestepension, og hvis indehaver var formand for en forening, der var kunde i virksomhede...
07.12.18

SKATM-2018-24-03. Skattemæssig behandling af tilbagebetaling af produktionsafgift på sukkerroer ved udbetaling i 2019 eller senere
Skattestyrelsen udsender nu orientering om de skattemæssige konsekvenser ved udbetaling af produktionsafgifter i 2019 eller...
07.12.18

SKATM-2018-22-10. Håndværkerfradrag ved installation af tyverialarm
Skatterådet bekræftede, at et gebyr betalt for installation af tyverialarm er omfattet af håndværkerfradraget. Det samme gæ...
07.12.18

SKATM-2018-21-02. Vejledende satser og forbrug af egne produkter, landbrug, 2019
Skattestyrelsen har udsendt vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkom...
07.12.18

SKATM-2018-13-54. Almennyttige foreninger er fri for selvangivelsespligt
Almennyttige foreninger skal ikke indsende selvangivelse i relation til skattepligtige erhvervsmæssige indtægter, hvis fore...
07.12.18

SKATM-2018-00-16. Finanslovsaftale 2019
Der er flere skatteelementer, såsom afskaffelse af foderfosfatafgiften, indførelse af sælgerpantebrevsmodel, mobilitetsfrad...
07.12.18

SKATM-2018-14-16. Holdingselskab til lejer i ejendom ikke klageberettiget ift. vurderingen
Et holdingselskab til et selskab, der var lejer i en ejendom, var ikke klageberettiget ift. vurderingen, selvom ejendomsska...
07.12.18

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat, Ledelse