Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat

Skat


 Artikler

 Lovstof om landbrug

Nye artikler

SKATM-2020-13-23. Efterfølgende tilladelse til omstrukturering gennemført efter de objektive regler uden tilladelse
Skattefri omstrukturering. Afgørelsen beskriver en af mange muligheder for med tilbagevirkende kraft at komme ud af det 3-å...
27.03.20

SKATM-2020-14-08. SKATs genoptagelse – oplysninger i projekt money transfer – ugyldige pga. fristoverskridelser
Ansættelsesændringerne var ugyldige, da fristen for ekstraordinære skatteansættelser var sprunget. For 2007 og 2008 var 3-m...
27.03.20

SKATM-2020-13-22. Indbyrdes aktionæraftale om overdragelse af værdifulde aktier for 1 kr.
4 aktionærer ejede hver sit holdingselskab, der igen ejede 25 % af det fælles driftselskab. Aktionærerne ville lave en afta...
27.03.20

SKATM-2020-14-07. Tab på unoterede anparter skal selvangives
En skatteyder selvangav for sent tab på unoterede kapitalandele. Tabet var derfor tabt.
27.03.20

SKATM-2020-13-21. Investorfradrag, pas på samhandel
Investorfradrag er betinget af, at der ikke overdrages aktiver til selskabet. Alle aktiver er ifølge Skattestyrelsen omfatt...
27.03.20

SKATM-2020-11-03. Konvertible obligationer i VSO - privat hævning
Landsskatteretten fandt, at erhvervelse af de omhandlede konvertible obligationer skulle anses for en privat hævning i virk...
27.03.20

SKATM-2020-06-03. Genindtræden af fuld skattepligt – ophold i Danmark – 180-dagesreglen
Skatteyderen blev separeret i 2001 og flyttede til udlandet. Samlivet anses for genoptaget, og den fulde skattepligt genind...
27.03.20

SKATM-2020-30-04. Godtgørelse af elafgift – elbiler – ladestandere
Særordningen, som giver adgang til godtgørelse af elafgift ved erhvervsmæssig opladning af elbiler, er blevet forlænget til...
20.03.20

SKATM-2020-13-20. Gevinst og tab på fordringer efter lagerprincippet. Kun fradrag hvis manglende betalingsevne. Ikke hvis manglende betalingsvilje
Et selskab "fratrak" 15 mio. kr. som tab på fordringer efter lagerprincippet. Tabet relaterede sig til en tvist med en kund...
20.03.20

SKATM-2020-06-02. Indtræden af fuld skattepligt, hjemsted, dobbeltdomicil i Danmark og Tyskland
En tysk statsborger, der bor i Tyskland med sin familie, bliver fuldt skattepligtig til Danmark på grund af bolig og arbejd...
20.03.20

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektorchef Ø&V

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat