Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat

Skat


 Artikler

 Lovstof om landbrug

Nye artikler

SKATM-2020-13-18. Generel indberetning af alle ”kontrollerede transaktioner”
Som bekendt skal alle selskaber fra og med indkomståret 2019 foretage en fuld indberetning af samtlige ”kontrollerede trans...
28.05.20

SKATM-2020-00-15. Kontrollerede transaktioner – udbytte og løn
Skattestyrelsen har informeret om, at løn og udbytter ikke skal oplyses som kontrollerede transaktioner.
25.05.20

SKATM-2020-30-07. Nye regler om udtagningsmoms i 2020 – nærmere gennemgang
Notatet gennemgår de nye regler om udtagningsmoms, der forventes at træde i kraft 1. juli 2020. Reglerne ændres grundlæggen...
22.05.20

SKATM-2020-18-04. Gevinst på gæld i GDP var skattepligtig, selvom gælden var på non recourse vilkår
En kommanditist var skattepligtig af en kursgevinst på gæld, selvom kommanditselskabet kun hæftede med den stillede sikkerh...
22.05.20

SKATM-2020-11-08. Udlejning af lejlighed – virksomhedsordningen godkendt trods visse mangler
SKAT nægtede anvendelse af VSO pga. mangler ved opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag mv. Landsskatteretten ...
22.05.20

Ansøg om rentefrit momslån inden 15. juni
En ny momsordning skal styrke små og mellemstore virksomheders likviditet yderligere i forbindelse med corona-krisen. Søg n...
18.05.20

SKATM-2020-00-14. Nyt login-flow
Skattestyrelsen har lagt et nyt login-flow på skat.dk, således rådgiver nu kan vælge at arbejde på vegne af egen virksomhed...
15.05.20

SKATM-2020-11-07. Landbrugsejendom vurderet som boligejendom. Skattemæssige konsekvenser
En landbrugsejendom, som ejer beboede, var fejlagtig vurderet som beboelsesejendom. Boligvurderingen medførte, at ejendomme...
15.05.20

SKATM-2020-00-13. Indberetning af blanket 05.021 – Kontrollerede transaktioner – bilag til oplysningsskemaet
Skattestyrelsen har informeret om, at blanket 05.021 nu er opdateret og blanketten findes nu i Excel.
15.05.20

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektorchef Ø&V

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat