Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Bor (B)

Bor (B)

Bormangel forekommer mest på sandede jorder med et højt reaktionstal.
Roer, korsblomstrede afgrøder og lucerne er mest følsomme. Majs, kartofler og kløver er middelfølsomme, mens korn og græs generelt ikke er følsomme overfor bormangel.
Bor tilføres via husdyrgødning eller borholdige handelsgødninger. Akut bormangel kan afhjælpes ved udsprøjtning af f.eks. solobor.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødningsteam