Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kobber (Cu)

Kobber (Cu)

Kobbermangel forekommer navnlig på sandet og humusholdig jord. Især byg og havre er
følsomme.
Kobbermangel viser sig ved, at bladspidserne bliver hvidgule, trådagtige og hænger slapt (gulspidssyge).
Behovet for kobber kan fastlægges ud fra jordbundsanalyser. Flere handelsgødninger indeholder kobber. Akut mangel kan afhjælpes ved udsprøjtning af kobberoxyclorid eller blåsten.


 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødningsteam