Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kobber (Cu)

Kobber (Cu)

Kobbermangel forekommer navnlig på sandet og humusholdig jord. Især byg og havre er
følsomme.
Kobbermangel viser sig ved, at bladspidserne bliver hvidgule, trådagtige og hænger slapt (gulspidssyge).
Behovet for kobber kan fastlægges ud fra jordbundsanalyser. Flere handelsgødninger indeholder kobber. Akut mangel kan afhjælpes ved udsprøjtning af kobberoxyclorid eller blåsten.


 Artikler

Nye artikler

Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning 2020
Se eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer.
26.03.20

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion