Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kvælstof (N) > Kvælstofomsætning i jord

Kvælstofomsætning i jord

I jorden foregår der hele tiden en omsætning af kvælstof, der påvirker afgrødens kvælstofforsyning. Der sker en mineralisering af organisk stof, immobilisering af kvælstof af mikroorganismer, optagelse af kvælstof i afgrøden, tilførsel af kvælstof med planterester samt tabsprocesserne ammoniakfordampning, denitrifikation og udvaskning.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion