IPM - demonstrationsbrug

 

 

1. Peter Michaelsen, Hjallerup

Tema: Brug af GPS og sensorer til mere præcise sprøjtninger

 Læs mere om Peter 

2. Jørn Willumsen, Ikast

Tema: Varsling for kartoffelskimmel

 Læs mere om Jørn  

 

3. Jeppe Mouritsen, Horsens

Tema: Brug af lokale klimadata til bedre varslinger

 Læs mere om Jeppe

 

4. Torben Thomsen, Ebberup

Tema: Ukrudtskort

 Læs mere om Torben 

 

 

5. Lars Korsholm Hansen, St. Heddinge

Tema: Sædskifte og græsukrudt

 Læs mere om Lars 

6. Niels Mortensen, Vejstrup

Tema: Brug af varslinger

 Læs mere om Niels

 

7. Dorte Irene og Niels Henrik Jensen, Otterup

Tema: Biologisk bekæmpelse 

 Læs mere om Dorte Irene og Niels Henrik

 

 Artikler

 Demonstrationsbrugene

5 landbrug og 2 gartnerier er med til at udvikle principperne for IPM til praksis.
Læs her om bedrifterne, og hvordan de arbejder med IPM.

Temaer
På hvert af demobrugene vil vi i løbet af den seks års projektperiode sætte fokus på forskellige temaer.
Formålet er at demonstrere og afprøve, hvordan forskellige metoder virker i praksis.

Nye artikler

 Kontaktpersoner

Ansvarlig

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Fagkommunikation