Kort film viser hvordan celletallet holdes nede i robotbesætningen

To film viser kort og enkelt, hvordan du holder celletallet nede i hhv. DeLaval og Lely-robotbesætninger. Hent også de samme tips på faktaark og print dem ud som huskeliste.


De to film viser, hvilke daglige rutiner omkring robotten, som er vigtige for at holde celletallet nede.

Om sommeren oplever mange mælkeproducenter, at yversundheden forværres og tankcelletallet stiger. De producenter, som har konventionelt malkesystem, kan hurtigt gribe ind, mens det er lidt sværere i besætninger, som malker med robotter, fordi man her ikke har køerne foran sig 2 - 3 gange dagligt. Derfor er meget vigtigt, når der malkes med robotter, at være systematisk og sætte alle de daglige rutiner omkring robotten i faste rammer.

For at gøre arbejdet med problemet mere overskueligt har SEGES, i samarbejde med Arla, lavet to korte film - en med Lely- og en med DeLaval-robotter, som kort og enkelt viser, hvad man som minimum skal gøre for at holde celletallet nede i robotbesætningen.
Du kan også hente gode råd om at undgå forhøjet celletal via faktaark for både DeLaval og Lely. Arkene er lige til at printe ud og bruge som huskeseddel i AMS besætningen.

DeLaval-robotter

Film: Bedre mælkekvalitet – hold celletallet nede i Delavalbesætningen
Fakta-ark: Gode råd ved forhøjet tankcelletal - DeLaval

Lely-robotter

Film: Bedre mælkekvalitet – hold celletallet nede i Lely-besætningen
Fakta-ark: Gode råd ved forhøjet tankcelletal –LELY