Jura, Økonomi og ledelse

Socialjura: Regeringens lovprogram 2023

Regeringens lovprogram for den resterende del af folketingsåret 2022-23 indeholder bl.a. afskaffelse for modregning for egen arbejdsindkomst i folkepension.

Regeringen har udgivet lovprogrammet for foråret 2023 og det indeholder bl.a.

Beskæftigelsesministeren 

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2023) (Mar I)

Lovforslaget forlænger retten til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, og giver ledige i målgruppen ret til uddannelse i 2023 inden for den afsatte pulje. Lovforslaget er en opfølgning på punkt 7 i aftalen om erstatning m.v. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance fra januar 2021.

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om arbejdsforsikring m.v. (Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for kontaktforløbet i de første tre måneder, et forenklet kontaktforløb m.v. og permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge) (Mar II)

Lovforslaget har til formål at forenkle kontaktforløbet for forsikrede ledige og at give arbejdsløshedskasserne ansvaret for kontaktforløbet i de første tre måneders ledighed. Lovforslaget har endvidere til formål at permanentgøre lempelsen af uddannelsespålægget. 

Lovforslaget er en opfølgning på anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og arbejdsfællesskabet af løsgængere fra juni 2022.

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) (Mar II)

Lovforslaget har til formål at gøre det mere attraktivt for seniorer at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen. Lovforslaget indebærer derudover justeringer i beregning af pension med henblik på at gøre beregningerne mere rimelige. 

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Radikale Venstre fra januar 2022.

Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier (Mar II) 

Lovforslaget har til formål at yde inflationshjælp til de mest økonomisk udsatte børnefamilier. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022.

Lov om ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken (Mar II) 

Lovforslaget har til formål at yde inflationshjælp til de økonomisk mest udsatte folkepensionister i form af en udbetaling på 5.000 kr. skattefrit til folkepensionister, der modtager ældrecheck. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fra december 2022.

Lov om ansættelsesbeviser og visse ansættelsesvilkår (Mar II) 

Lovforslaget har til formål at forbedre lønmodtageres arbejdsvilkår ved at fremme en mere gennemsigtig og forudsigelig ansættelse. Lovforslaget gennemfører direktiv 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for arbejdstagere i Den Europæiske Union (arbejdsvilkårsdirektivet), som stiller krav om at fastsætte minimumsrettigheder for alle arbejdstagere i Unionen.

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af kontanthjælpsmodtageres mulighed for kortvarige ophold i andre EU/EØS-lande) (Mar II) 

Lovforslaget har til formål at ændre kontanthjælpsmodtageres mulighed for kortvarige ophold i EU/EØS-lande.

Se borger.dk om udskudt pension (Lovforslag om, at egen arbejdsindkomst ikke skal indgå i beregningen af pension, er på vej).

Emneord

Vil du vide mere?