Jura

Ny centerorganisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en organisationstilpasning med tre nye centre gældende fra den 1. oktober 2020.

Omstruktureringen indebærer blandt andet, at seks lov- og indsatskontorer samles i tre nye centre:

  • Kontorerne for Arbejdsliv og Ind på arbejdsmarkedet samles i et nyt center kaldet Arbejdsmarkedspolitisk center 1. Centeret arbejder med indsats til borgere, der er lidt længere fra arbejdsmarkedet, fx aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i fleksjobordningen og sygedagpengemodtagere.
  • Kontorerne for Arbejdsmarkedspolitik og Arbejdsmarkedsrekruttering samles i et nyt center kaldet Arbejdsmarkedspolitisk center 2. Centeret arbejder med indsats for borgere, som er lidt tættere på arbejdsmarkedet og virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland.
  • Kontorerne for Arbejdsmarkedsydelser og Sociale ydelser samles i et nyt center kaldet Ydelsespolitisk center. Centeret arbejder med ydelser på tværs af målgrupperne på beskæftigelsesområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemfører i den decentrale del også en omlægning af arbejdet med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft ved at integrere opgaverne i Workindenmark med de øvrige virksomhedsrettede opgaver i styrelsen. Se tidligere nyhed herom: De tre Workindenmark-centre samlet til ét center

Organisationsændringen i den centrale del af styrelsen er trådt i kraft den 1. oktober 2020, mens organisationsændringen i den decentrale del af styrelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Vil du vide mere?