Malkestald

Kvæg

Få abonnement på god mælkekvalitet

Med et celletals-abonnement hos SEGES Mælkekvalitet er du sikker på, at der altid er styr på bedriftens mælkekvalitet.

Nyhed

04. juni 2022

 Opdateret 17. juni 2022

Har I ambitioner om at forbedre celletallet på bedriften – og kunne I se en fordel i en handlingsplan med klare mål, jævnlig opfølgning, rådgivning og evt. undervisning af malkepersonalet – så er en abonnementsordning hos SEGES Mælkekvalitet en rigtig god løsning. 

Dybdegående afdækning af udfordringer med mælkekvaliteten

Med et celletals-abonnement får du nemlig løbende rådgivning af en af SEGES Mælkekvalitets højt specialiserede rådgivere.

”Vi starter med at gennemgå bedriften grundigt, for at afdække, hvor udfordringerne er,” forklarer rådgiver Michael Mortensen, SEGES Mælkekvalitet.

”Her er vi meget omhyggelige med at komme helt i dybden og ser på alt lige fra sengebåse, hygiejnescore, pattespidsscore, malkerutiner, goldningsprocedurer og yversundhedsdata fra DMS. Med det som udgangspunkt, lægger vi i samarbejde med landmanden en plan, som både er overskuelig og konkret,” forklarer Michael Mortensen.

Når forløbet er sat i gang, følger rådgiveren op på udviklingen hvert kvartal. Hvis landmanden derudover har brug for sparring eller rådgivning, kan han til enhver tid tage fat i rådgiveren. 

Uddannelse af malkere og mere effektiv malkning

Ifølge Michael Mortensen er der en del abonnenter, som - udover at forbedre mælkekvaliteten - også benytter abonnementet til at opnå en hurtigere og mere effektiv malkning via fokus på malkerutinerne og undervisning af medarbejderne.

”På det seneste har jeg især oplevet øget fokus blandt abonnenterne på at give malkerne en større viden om koens fysiologi omkring malkning, og det giver jo rigtig god mening, hvis man skal ændre malkerutiner,” forklarer Michael Mortensen. 

Han understreger, at opgaven med bedriftens mælkekvalitet ikke bare løses i samarbejde med landmanden og hans personale – men også i samarbejde med dyrlægen, kvægkonsulenten, leverandørerne af malkeudstyret og mejeriet.

Pris for abonnement

  2-3 timer 4-5 timer 6-7 timer >7 timer
Opstartsbesøg afhængig af antal malketimer
Ekskl. kørsel 
5.900,- 7.900,- 9.900,- 9.900,- + 995 pr. ekstra time
udover 7 timer
Pris pr. måned  750,- 750,- 750,- 750,-
Timepris ved yderligere rådgivningsbesøg  1.050,- 1.050,- 1.050,- 1.050,-

Vil du gerne i gang – eller bare vide mere om celletals-abonnementet, så tag fat i Michael Mortensen eller Marcel Popma. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Vil du vide mere?