Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19: Lønkompensationsordninger for tvangslukkede og hårdt ramte virksomheder

Forlængelse af lønkompensation til hårdt ramte virksomhed til 15. februar 2022 og lønkompensation til tvangslukkede virksomheder, så længe de har forbud mod at holde åbent.

Lønkompensation til tvangslukkede virksomheder 

I lyset af tvangslukningen af erhverv som følge af smitteudviklingen er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder. 

Det indebærer, at tvangslukkede virksomheder uden omsætning kan hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation. Ordningen vil være gældende for tvangslukkede virksomheder, så længe de har forbud mod at holde åbent.

Lønkompensation til hårdt ramte virksomheder

På baggrund af de seneste restriktioner, der løber frem til den 31. januar 2022, er lønkompensationsordningen for hårdt ramte virksomheder forlænget til og med den 15. februar 2022. 

Den midlertidige lønkompensationsordning strækker sig således fra den 10. december 2021 til den 15. februar 2022.

For at kunne gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning, skal virksomheden hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderne. Desuden er ordningen den 20. december tilpasset til den oprindelige lønkompensationsordning, hvormed også virksomheder, der hjemsender 50 eller flere medarbejdere, kan blive omfattet af ordningen. Dette gælder med tilbagevirkende kraft fra den 10. december 2021. 

Fælles for de to lønkompensationsordninger 

Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, men det forudsættes, at allerede aftalt ferie eller fridage i forbindelse med jul og nytår, som er aftalt forud for den 10. december, er afholdt som planlagt. Parterne er desuden enige om ikke at gøre brug af ferielovens bestemmelse om varsling ned til 1 dag i forbindelse med modtagelse af lønkompensation, og at ferielovens almindelige regler i øvrigt gør sig gældende.

Da indførelsen af lønkompensationsordningerne strakte sig over juleferien, vil der ikke kunne modtages kompensation for tre dage i den lønkompenserende periode. 

Både lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder og lønkompensationsordningen for hårdt ramte virksomheder baserer sig på de samme forudsætninger, som den tidligere lønkompensations-ordning, jf. trepartsaftalen af den 14. januar 2021. Medarbejderne må således ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet fuldtidsansat. 

Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden sidst må have afskediget medarbejdere, er den. 9. december 2021. Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før den 8. december 2021.

Kilder: Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordeling og lønkompensation 
Stigende smitte betyder forlængelse af lønkompensationsordningen (bm.dk)
Lønkompensationsordningen forlænges frem til og med den 15. februar (bm.dk)

Kompensation til virksomheder, som frivilligt lukker ned 

Virksomheder, der fortsat har mulighed for at drive forretning, men som er ramt af begrænsninger på dele af deres åbningstid, mulighed for at sælge alkohol eller arealkrav, kan vælge at lukke frivilligt ned. Når nedlukningen skyldes begrænsninger som følge af coronarestriktioner, kan virksomheden søge om at få dækket op til 90 pct. af virksomhedens faste omkostninger og omsætningstab som selvstændig. Virksomheden kan desuden benytte lønkompensationsordningen for hjemsendte medarbejdere. 

Kompensation kan søges fra den dag, de begrænsende restriktioner er trådt i kraft. 

Kilde: Aftale om yderligere kompensation til hårdt ramte virksomheder

Vil du vide mere?