Økonomi og ledelse, Fjerkræ, Grise, Kvæg, Planter, Øvrige dyr

Få hjælp til byggerier på landbrugsvirksomheder med Landbrugets Byggeblade 

Landbrugets Byggeblade er en serie informationsblade med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri, udenomsfaciliteter mv.

Landbrugets Byggeblade er en serie informationsblade med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri. Bladene er udarbejdet på basis af byggeteknisk viden og ikke mindst erfaringer med de særlige forhold i landbruget.

Opdatering af byggeblade

Pt. er hovedparten af Landbrugets Byggeblade ikke opdateret til gældende standarder for 2020, da der ikke findes midler til vedligeholdelse af indholdet.
Det betyder, at normer på konstruktioner, åsedimensioner, betonstyrker og lignende ikke er opdateret i henhold til gældende regler på området. Ligeledes er diverse henvisninger til bekendtgørelser og lovgivning ikke opdateret.

Byggeblade som Miljøstyrelsen har godkendt til fravigelse af regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, selv om de ikke opdateret er følgende:

95.03-02: Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold

95.03-07: Indretning af flytning af mobile huse til økologiske kyllinger

103.04-28: Lagune beklædt med polymermembran til opbevaring af kartoffelfrugtvand

103.04-30: Jordbassin/lagune beklædt med polymermembran til opbevaring af gylle

103.06-08: Container til opsamling af fast gødning fra heste, mink m.v.

Find byggeblade til landbrugsbyggeriet

Emneord

Vil du vide mere?