Kvæg, Øvrige dyr

Få hjælp til byggerier på landbrugsvirksomheder med Landbrugets Byggeblade 

Landbrugets Byggeblade er en serie informationsblade med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri, udenomsfaciliteter mv.

Landbrugets Byggeblade er en serie informationsblade med anvisninger på landbrugsbyggeri. Byggebladene giver i form af tekst, tegninger og illustrationer anvisning på standardkonstruktionsløsninger og driftsvejledninger. Herunder blandt andet udformning af gyllekanaler, gødnings- og foderopbevaring, indretning af stalde samt dimensionering af konstruktionsdele såsom fundamenter, gulve og træbåse.

Landbrugets Byggeblade er udarbejdet på basis af beregninger, undersøgelser, målinger og ikke mindst erfaringer og følger gældende lovgivning mht. konstruktioner, miljø og dyrevelfærd mm.

Find de gældende byggeblade for landbruget

Emneord

Vil du vide mere?