Økonomi og ledelse

Føler din internationale medarbejder sig isoleret?

Når man er ny i Danmark og arbejder på en gård på landet, kan man let risikere at blive isoleret. Der kan være mange årsager til, at din medarbejder oplever isolation. Men når du kender årsagerne, kan du også lettere hjælpe dine internationale medarbejdere.

I dag er en stor del af medarbejderne i landbruget fra andre lande end Danmark. Ifølge Danmarks Statistik var over halvdelen af de beskæftigede i dansk griseproduktion i 2020 fra andre lande, mens det gjaldt knap halvdelen af de beskæftigede i kvægproduktionen. Disse medarbejdere er uundværlige for dansk landbrug. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de internationale medarbejdere ikke alene leverer et stykke arbejde på bedrifter; de er også mennesker, som skal etablere en tilværelse i Danmark. Men det kan være svært, hvis de føler sig og bliver isoleret fra det omkringliggende samfund. 

Det er som arbejdsgiver vigtigt at tage isolation alvorligt. Isolation kan medføre (psykisk) mistrivsel og potentielt medvirke til, at der nemmere opstår konflikter på arbejdspladsen, samt at medarbejderne bliver mindre engagerede i arbejdet.

Typiske årsager til, at internationale medarbejdere oplever isolation 

Her kan du læse om nogle af de isolationsformer, som internationale medarbejdere i landbruget kan opleve i Danmark.

Geografisk isolation
Medarbejderne bor ofte ved eller på landbruget og altså et godt stykke uden for byskiltene. Hvis de ikke har en relativ nem adgang til transport, kan det være svært for dem at nå ind til en nærliggende by, herunder indkøb og sprogskole. Der kan opstå afhængighed de internationale medarbejdere imellem, hvis de fx hjælper hinanden meget med transporten.

Sproglig isolation
 Mange internationale medarbejdere kommer til Danmark uden at kunne ret meget engelsk, endsige noget dansk. Det gør det svært at forstå beskeder på arbejdspladsen, at indgå i sociale sammenhænge og at gebærde sig i forhold til fx offentlige tjenester.

Social isolation 
Det kan være svært for internationale medarbejdere at møde fx andre unge på landet og at møde folk spontant i butikker eller institutioner. En del steder på landet i Danmark er disse lukket. Desuden kan de internationale medarbejdere måske ikke følge med på dansk i sociale sammenhænge, og det kan være svært for dem at aflæse uskrevne sociale spilleregler (tavs viden).

Bureaukratisk isolation
Det kan være svært for internationale medarbejdere at forstå arbejdskontrakter, og de får måske ikke gennemgået post fra e-Boks. Det kan også være svært for dem selv at anmelde en arbejdsulykke til forsikringsselskabet.

Arbejdsmæssig isolation
En del af de internationale medarbejdere i dansk landbrug har lange uddannelser fra hjemlandet og er ikke nødvendigvis uddannet inden for landbrug. De kan føle, at det er svært at skabe sig en karriere på det danske arbejdsmarked og arbejder måske primært for at tjene til deres egen og familiens eksistensgrundlag. På den måde kan de blive og føle sig arbejdsmæssigt isoleret fra en evt. ønsket progression på arbejdsmarkedet.

Da mange internationale medarbejdere kommer til Danmark med en forestilling om at skulle være i Danmark midlertidigt, accepterer de muligvis isolationen og manglen på inklusion på arbejdspladsen og i det danske samfund. Men hvis de så ender med at blive i Danmark på længere sigt og måske permanent, kan isolationen have vidtrækkende konsekvenser for deres individuelle og sociale liv.

3 gode råd til hvad kan du gøre for at hjælpe dine internationale medarbejdere?

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du understøtter dine internationale medarbejderes inklusion på arbejdspladsen og i det danske samfund. Isolationen kan modvirkes – og her er 3 gode råd:

  1. Hjælp medarbejderne til at få en nem adgang til transport, så de kan komme ind til byen, på besøg hos venner, på sprogskole, etc.
  2. Hjælp medarbejderne til at etablere kontakt til lokale foreninger. Hvis de finder det svært at deltage i det lokale foreningsliv og arrangementer, kan du evt. tage med og/eller hjælpe med at forklare, hvordan man indgår i sociale sammenhænge i Danmark
  3. Tal med medarbejderne om deres interesser og vis nysgerrighed i forhold til deres kulturelle baggrunde

Artiklen er baseret på forskning om internationale medarbejdere i landbruget og SEGES Arbejdsmiljøs daglige erfaringer.

Referencer
Lovelady, Astrid Stampe
2020 Wandering becomings : free movement, farm labouring and desires of becoming amongst Romanian migrants in the Danish countryside. PhD, Department of Social Anthropology, University of St Andrews, St Andrews.

Lovelady, Astrid Stampe
2020 “Beretning fra landet: Hvem passer Danmarks grise?”, publiceret 8. oktober 2020 på www.videnskab.dk. Beretning fra landet: Hvem passer Danmarks grise? (videnskab.dk)

Lovelady, Astrid Stampe, Mikkel Rytter, Bodil Selmer, Pernille Bertram Larsen, Sofie Wilms, and Johanne Korsdal Sørensen
2020 GoInGlobal: Afrapportering og praksisanbefalinger vedrørende inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Aarhus Universitet: Aarhus.

Pedersen, Henrik Bolding, Pernille Stender, Sose Hakhverdyan og Fenja Søndergaard Møller
2022 Halvdelen af de ansatte i dansk svineproduktion i 2020 er udlændinge – flest fra Ukraine. Danmarks Statistik Analyse. Analyser: Halvdelen af de ansatte i dansk svineproduktion i 2020 er udlændinge - flest fra Ukraine - Danmarks Statistik (dst.dk)

Se også:
Informationer om et igangværende forskningsprojekt om sikkerhed for migranter i landbruget (samarbejde mellem SEGES Innovation og Aarhus Universitet): Migranters Sikkerhed i Landbruget (au.dk)

Vil du vide mere?

Støttet af