Jura, Økonomi og ledelse

Arne Plus-ordning bliver droppet

Det fremgår af regeringens 2030-plan, at Arne Plus-ordningen, som var varslet i regeringsgrundlaget, droppes. Tilbagetrækningsordningerne fortsætter dermed som hidtil.

Det fremgik af regeringsgrundlaget, at regeringen ville sammenlægge de to tilbagetrækningsordninger; Tidlig Pension (Arne-pensionen), som er målrettet dem som har været længst på arbejdsmarkedet, og seniorpensionen, som er målrettet personer med nedsat arbejdsevne, i en ny ordning, kaldet Arne Plus-ordningen.

Arne Plus-ordning

Arne Plus-ordningen indebar, at Tidlig Pension ville blive sat op med knap 1.000 kr. månedligt til omkring 15.000 kroner om måneden, mens seniorpensionen i praksis blev afskaffet. Seniorpensionen, som er for personer med væsentlig nedsat arbejdsevne, giver op til 19.700 kroner om måneden og kan tildeles 6 år før folkepensionsalderen, hvorimod Tidlig Pension først kan tilkendes 3 år folkepensionsalderen. 

Sammenlægningen af ordningerne ville derfor betyde en klar forringelse af seniorpensionen, da den ville blive forringet med knap 5.000 kr. månedligt og perioden halveret. 

Kilde: Regeringens 2030-plan: Danmark rustet til fremtiden

Emneord

Vil du vide mere?