Jura

COVID-19: Nye tiltag skal begrænse smitte blandt vandrende arbejdskraft

Fra den 26. oktober 2020 skal udenlandske arbejdstagere fra højrisikolande fremvise negativ test for at komme ind i Danmark.

Tiltagene har baggrund i den øgede smittespredning og skal forhindre, at vandrende arbejdstagere bringer corona-smitte med til Danmark. 

Krav om negativ corona-test

Fra i dag den 26. oktober 2020, skal udenlandsk arbejdskraft fra højrisikolande kunne fremvise en negativ corona-test for komme ind i Danmark. Testen skal være foretaget højest 72 timer inden vedkommende vil krydse grænsen. 

Se en oversigt over de nuværende højrisikolande SSI - COVID-19 - Kort over lande  

Kravet om fremvisning af negativ test gælder undtagelsesvis ikke for pendlere, der dagligt krydser grænsen, samt for godstransport, hvilket skyldes hensyn til forsyningssikkerhed. 
Ifølge EU-lovgivningen er man såkaldt grænsependler, hvis man arbejder i ét EU-land, men bor i et andet, som man vender tilbage til dagligt eller mindst én gang om ugen. 

Test efter indrejse 

Regeringen arbejder desuden på en ny model, hvor arbejdsgiver kan kræve, at udenlandske medarbejdere får foretaget en corona-test efter indrejse og skal fremvise testresultat til arbejdsgiver. En sådan model kræver ny lovhjemmel, og regeringen er ved at drøfte muligheden med arbejdsmarkedets parter. 

Skærpet tilsyn 

Der bliver i øvrigt sat ind med skærpet corona-tilsyn med virksomheder, som har udenlandsk arbejdskraft, herunder mobile teststationer og fokus på de vandrende arbejdstageres boligforhold. Arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed for deres ansatte, opfordres til at sikre, at der også forebygges mod corona i boligen. Sundhedsstyrelsen vil udarbejde retningslinjer til formålet. Læs mere om krav og anbefalinger til virksomheder med vandrende arbejdskraft.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet  

Vil du vide mere?