Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19: Krav om test ved indrejse i Danmark

Medarbejdere med bopæl i Danmark skal lade sig teste senest 24 timer efter indrejse, mens andre skal medbringe en negativ test ved indrejse i landet.

Fra den 27. december 2021 blev indført krav om test for COVID-19 ved indrejse i Danmark. Testkravet ved indrejse gælder foreløbigt frem til den 31. januar 2022. Kravet gælder også for færdigvaccinerede personer, men ikke for tidligere smittede. Desuden er en række grupper ud over tidligere smittede undtaget fra testkravet, herunder indrejsende med henblik på godstransport.  

Testen kan være en hurtigtest, som højst må være taget 48 timer før indrejse i Danmark, eller en PCR-test, som højst må være taget 72 timer før indrejse. Medarbejdere, som har bopæl i Danmark, har dog mulighed for at indrejse i landet uden fremvisning af test, men skal lade sig teste inden for 24 timer efter indrejse. 

Kravet om test forud for indrejse er ikke en indrejsebetingelse, men manglende overholdelse kan straffes med bøde på 3.500 kr. i førstegangstilfælde. 

Krav om isolation ved indrejse fra højrisikolande

Krav om isolation efter indrejse afhænger af, hvilket land medarbejderen er indrejst fra. Er medarbejderen indrejst fra et såkaldt højrisikoland, skal vedkommende gå i isolation efter indrejse, medmindre vedkommende er færdigvaccineret eller tidligere er smittet. Isolationen skal vare i 10 dage, men kan afbrydes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet.  

Færdigvaccineret betyder, at der er gået mindst to uger og højest 12 måneder siden gennemført vaccinationsforløb med en vaccine, der er godkendt af EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur). 

Tidligere smittet betyder, at medarbejderen kan dokumentere, at vedkommende har fået en positiv PCR-test, som er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel på indrejsetidspunktet.

En gyldig test betyder, at medarbejderen kan dokumentere, at vedkommende har fået en negativ test, som højst er 72 timer (PCR-test) eller 48 timer (antigen/hurtigtest) gammel på indrejsetidspunktet

Kilder

Rejser til eller via Danmark (coronasmitte.dk) 

Vil du vide mere?