Kvæg

Specialudvalget for Græs og Grovfoder

Udvalget har til formål at bistå Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Kvæg i alle spørgsmål vedrørende foderproduktion.

Formål

Udvalget skal således virke idéskabende og analyserende på spørgsmål vedrørende foderproduktion til støtte for Planteproduktion og Kvægs arbejdsfelt. Udvalget har endvidere til formål at indsamle viden om produktion, håndtering og udnyttelse af foder, at fremme en sammenhængende rådgivning om foderproduktion og udnyttelse i mark og stald samt at fremme videnproduktion gennem forskning og forsøg.

Udvalgets opgaver:

 1. At arrangere årsmøde og ekskursion. Kom og vær med - som idéflytter i en landsdækkende ERFA-gruppe og vær med til at præge udviklingen - her tænkes der positivt og fremadrettet
 2. At tilbyde kvægbrugere samt andre, der dyrker foder, medlemskab af besøgsordningen. I medlemskredsen optages jordbrugere, interesserede uden jordbrug, institutioner og organisationer med interesse for græsmarksdrift og anden foderproduktion.
 3. At tage initiativ til udvikling af en faglig og økonomisk motiverende helhedsorienteret rådgivning omkring foderkæden, der kan virke som inspiration for lokale rådgivere, innovative kvægbrugere o.l. Hvordan øges samspillet mellem SEGES og lokale konsulenter om rådgivning vedr. grovfoder?

Medlemmerne af udvalget kan kontaktes, hvis der er emner, som udvalget skal arbejde for eller sætte fokus på.

Hvem er med i Specialudvalget? 

Navn Adresse Telefon/Mobil
Formand Steen Nørgaard Madsen Sorringvej 77 8600 Silkeborg T: 8695 7451 M: 4027 0265
Anders Nørgaard
Abildholtvej 8 7500 Holstebro
M: 2980 2544 
Esben MøllerXu Rudholmsvej 20 6818 Årre
M: 2049 3681
Gert Petersen Holm Porschevej 3, 7100 Vejle  T: 76 41 36 75
Hans Thysen
Gyvelvej 52, Åved 6780 Skærbæk
T: 7475 7135 M: 2170 7243
Kristian Gade
Fårevej 24 7650 Bøvlingbjerg M: 6176 8400 
Martin Jensen Faldvejen 33, 9670 Løgstør
M: 2248 9549
Michael Jensen Sall Skovvej 11 8450 Hammel T: 8696 2788 M: 2072 7799
Palle Bjerggard Hansen
Krogyden 2 5540 Ullerslev  T: 6553 3564 M: 2087 3568
Per Warming
Lyngholmvej 16 9600 Års T: 9866 6563 M: 5174 3685
Martin Mikkelsen
Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N
T:8740 5435 M: 2028 2694
Peter Hvid Laursen
Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N
T:8740 5317
Rudolf Thøgersen Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N
Torben S. Frandsen (Sekretær) Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N T:8740 6660 M: 2333 9789

  

Valg til Specialudvalget

Udvalget består af ni medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

 • Et medlem vælges af Sektorbestyrelsen for Planteproduktion.
 • Et medlem vælges af Sektorbestyrelsen for Kvæg.
 • To medlemmer vælges på Plantekongressen.
 • To medlemmer vælges på Kvægkongressen.
 • To medlemmer vælges på specialudvalgets årsmøde.
 • Et medlem udpeges af Landsforeningen af danske Maskinstationer & Entreprenører.
 • Et medlem udpeges af Landsforeningen af danske Maskinstationer & Entreprenører.
 • En observatør udpeges af økologisektionen ved L&F
 • En observatør udpeges af økologisektionen ved L&F

Valgene på kongresserne foretages i sessionerne vedrørende foderproduktion, således at der hvert år vælges et medlem for en to års periode.

Valgene på specialudvalgets årsmøde foretages blandt medlemmer, et medlem fra området nord for hovedvej A15 og et fra området syd for hovedvej A15 (herunder Fyn og Sjælland), således at der hvert år vælges et medlem for en toårig periode.

Sekretariatsfunktion

SEGES, PlanteInnovation varetager sekretariatsfunktionen for Specialudvalget.
Kontaktperson er specialkonsulent Torben Spanggaard Frandsen.

Emneord

Vil du vide mere?