Oversigt over Landbrugets Byggeblade

$name

Landbrugets Byggeblade er en serie informationsblade med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri, udenomsfaciliteter mv. 

 

Gældende Landbrugets Byggeblade (inddelt i kategorier) 

Love og regler m.v.


95.02-01
Brandkrav i avls- og driftsbygninger 

95.03-01
Stald uden fast bund til ammekøer 

95.03-02 
Indretning og drift af udendørs sohold 

95.03-03
Opbevaringskapacitet af husdyrgødning 

95.03-04
Stald uden fast bund til får/geder
 

95.03-07
Indretning og flytning af mobile huse til økologiske kyllinger
95.03-09
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken

 

Konstruktioner


102.02-02
Nedsivningsanlæg 

102.02-03
Biologisk sandfilteranlæg 

102.04-28
Fundering, punktfundamenter til 2-charnierrammer 
102.05-30
Dimensionering af løsholte - Lette vægge – ikke bærende  
102.09-18
Dimensionering af træåse 

102.09-21
Produktkrav, spaltegulvselementer 

102.09-22
Vejledning, anvendelse af beton
 

102.09-23 
Vejledning,
Korrosionskategorier

102.16-19
Gødningskanaler i beton 

102.16-20
Gødningskanaler i beton 

102.16-21
Gødningskanaler i beton 

102.16-22
Gødningskanaler i beton, max. 0,60 m 

102.16-23
Gødningskanaler i beton, max. 0,60 m 

102.17-12
Gyllekanal, banket ved krybbe 

102.17-14
Gyllekanaler, tværkanal og langsgående 

102.17-15
Gyllekanal i beton 

102.17-16
Gyllekanal i beton, max. dybde 1,20 m 

102.17-17
Gyllekanal, beton. Plan og snit 

102.17-18
Gyllekanal, beton, max. dybde 0,60 m  

102.17-19
Betonkvalitet ved forsuring af gylle 
102.17-20 
Gyllekanal, helstøbte, max. dybde 0,60 m  
102.17-21 
Gyllekanal, udstøbningsblokke, max. dybde 0,60 m   
102.17-22 
Gyllekanal, elementer, max. dybde 0,60 m   
102.17-23 
Gyllekanal, beton, max. dybde 1,20 m  
102.17-24 
Omrørerbrønd, udstøbningsblokke, max. dybde 3,00 m   

 

 

Udenomsfaciliteter

103.04-26
Drift / vedligehold, gødningsbeholder 
103.04-28
Gødningsbeholder, lagune 
103.04-29
Teltoverdækning, beholdere 
103.04-30
Lagunedimensionering 
103.04-31
Afblænding af forb. mellem gyllebeholder og fortank 
103.05-03
Pumpebrønd af betonbrøndringe 
103.05-04
Rør og pumpeledning, stald til lager 
103.05-05
Ringkanalanlæg i kvægstalde 
103.06-05
Møddingsplads, afgrænsningsmur 
103.06-06
Møddingsplads, 2 m randzone 
103.06-07 
Separationsmødding 
103.06-08
Container, opsamling af fast gødning 
103.09-01
Ensilagesilo, afgrænsningsmur 
103.09-02
Opførelse af ensilageplads 
103.09-03
Bundkonstruktioner med asfalt 
103.09-05 
Udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og –plads 
103.09-06 
Ensilagesilo med afgrænsningsmur 
103.10-01
Isoleret løslager til kartofler 
103.10-02
Kasselager, læggekartofler 100-5000 tons 
103.10-03
Kasselager, læggekartofler, op til 100 tons 
103.10-04
Uisoleret løslager i eksisterende bygning 
103.10-05
Etablering af kartoffelkule 
103.11-01
Rampe i beton, lukkede sider 
103.11-02
Læsseplads for gyllevogne 
103.11-03
Vaskeplads til landbrugsmaskiner 

 

 

Installationer

104.03-01
Potentialeudligning i stalde 

 

Kvægstalde

107.04-22
Fast pladsstøbt gulv med fald mod drænrende i midten 

 

 

Pelsdyrstalde

110.05-01
Gødningsopsamling, fast gødning og ajle 
110.05-02
Gødningsopsamling, fast gødning og ajle. Evt. gylle 
110.05-03
Gødningsopsamling, gylle