Jura, Økonomi og ledelse

Digital post om et barns forhold sendes fremover til både mor og far

Ny lov skal sikre, at digital post, der indeholder meddelelser om et barns forhold, og som er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden, sendes til dem begge.

Den digitale post, der ifølge loven fremover skal sendes til begge forældremyndighedsindehavere, omfatter meddelelser om f.eks. barnets skole, børneinstitutioner, tandlæge og meddelelser fra social- og sundhedsvæsenet. Meddelelser omfattet af loven skal sendes til begge forældremyndighedsindehavere, uanset om de er samboende eller ej. 

Det er hensigten med loven at sikre, at begge forældremyndighedsindehavere har lige mulighed for at følge med i, herunder involvere sig i, deres barns dagligdag, behov og trivsel. 

Ordningen omfatter alene meddelelser om et barns forhold, der udveksles mellem en offentlig myndighed og forældremyndighedsindehavere. Ordningen omfatter ikke meddelelser om et barn, der udveksles mellem flere involverede myndigheder. 

Meddelelser fra offentlige myndigheder, der vedrører et barn, men som kun eller primært er rettet mod én forældremyndighedsindehaver, og som ikke er tiltænkt begge forældremyndighedsindehavere, samt meddelelser, der sendes direkte til barnet, er ikke omfattet af ordningen. Det vil f.eks. være tilfældet, hvor meddelelsen indeholder oplysninger om flere børn, herunder børn, som parterne ikke har fælles forældremyndighed over, eller som indeholder oplysninger om den ene forældremyndighedsindehavers private forhold. Desuden finder undtagelsen anvendelse for børn over 15 år, der modtager egen digital post. 

Desuden følger det af loven, at forpligtelsen til at digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, sendes til begge forældremyndighedsindehavere, ikke skal gælde, hvis særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden forældremyndighedsindehaver samt hensyn i anden lovgivning, taler for alene at sende posten til den ene forældremyndighedsindehaver. 

Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag L 146, som blev fremsat den 26. marts 2020 og blev vedtaget den 16. marts 2021. 

Lovforslag L 57, 2020-21 - Vedtaget 16. marts 2021

Vil du vide mere?