Oprettet: 10-08-2018

Førstekalvskøer taber let konkurrencen om en plads i stalden

Både økologiske og konventionelle mælkeproducenter udsætter som gennemsnit 25 procent af deres førstekalvskøer, inden de kælver anden gang.


En sund, ældre ko med god ydelse beholder typisk pladsen i stalden frem for en førstekalvsko. Foto: SEGES

Når en ny kvie kælver, skal en af de malkende køer i stalden typisk vige pladsen. Og i besætninger med sunde ældre køer og mange kvier til indskiftning kan det bidrage til en høj udsætning af førstekalvskøer. Det viser en spørgeundersøgelse blandt 18 økologiske mælkeproducenter, som alle gerne vil sænke udsætningen af unge førstekalvs køer. Besætningerne udsatte alle mere end 25 procent af førstekalvskøerne før anden kælvning.

Plus og minus i regnskabet

En typisk beslutning i besætningerne var, at en sund ældre ko med god ydelse beholder pladsen i stalden til fordel for en førstekalvsko med relativt lav ydelse eller dårligt temperament. Argumentet er økonomisk velfunderet, fordi den ældre ko typisk betaler mere til staldpladsen. På den negative side af regnebrættet står så imidlertid, at en førstekalvsko, som det har kostet 10-12.000 kroner at opdrætte, bliver sat ud, inden hun har betalt omkostningerne frem til første kælvning.

Opdræt færre kvier og brug kødkvægssæd

De 18 besætninger i undersøgelsen arbejder nu med forskellige tiltag for at sænke udsætningen af førstekalvskøer. Og her er en af de typiske beslutninger at opdrætte færre kvier, så der kommer færre kælvekvier frem til indskiftning. I besætninger med god sundhed er der da også som regel god økonomi i at sænke udskiftningsprocenten og satse på længere levetid hos køerne. Vejen til færre kælvekvier kan være mere brug af kødkvægssæd og en bevidst og tidlig frasortering af kviekalve, som har været syge, eller som er genomisk testet til dårlig genetik.

Både økologiske og konventionelle mælkeproducenter udsætter som gennemsnit 25 procent af deres førstekalvskøer, inden de kælver anden gang. Der er stor spredning, og besætninger, som for eksempel kun har 0,7-0,8 stykker opdræt pr. årsko, har typisk en langt lavere udsætning af unge køer.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 14, 2018.
Sidst bekræftet: 26-07-2019 Oprettet: 10-08-2018 Revideret: 10-08-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Overvej niveauet af AAT til økologiske malkekøer
De fleste økologiske mælkeproducenter indkøber AAT i form af en kraftfoderblanding eller rene proteinkilder som soja eller ...
23.04.20
Havreskaller har en højere energiværdi end halm til kvæg
Energiværdien i havreskaller er 10-20 procent højere end i halm. Derfor har skallerne et potentiale som fyld i rationer til...
16.03.20
Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer
Økologiske virksomheder har siden 1. maj 2018 haft mulighed for at tilslutte sig et sæt af frivillige anbefalinger, hvor fo...
15.03.20
Græs og korn topper foder-hitlisten blandt økologiske malkekøer
Næsten alle økologer fodrer med korn i form af rug, byg eller havre, mens kraftfoderblandinger, soja-kage og hestebønner er...
20.12.19
Kvalitet af økologisk grovfoder 2019
Kvaliteten af det økologiske grovfoder ligger i 2019 generelt tæt på gennemsnittet af de seneste tre år.
20.12.19