Oprettet: 17-06-2016

Peder Philipp: Vi skal hele tiden være kritiske

Færre brugere og økonomisk krise betyder, at den kritiske lup for alvor skal hen over rådgivning, udvikling og forskning på kvægområdet.

De seneste uger er SEGES Kvæg og L&F, Kvæg blevet debatteret i landbrugspressen. Strammer organisationen nu også selv op i denne krisetid, bliver der blandt andet spurgt. Og det gør den, forsikrer formand Peder Philipp.

”Vi tager hele tiden kritisk stilling til, hvad vi skal have gang i på kort, mellemlangt og langt sigte. I den her tid har vi også endnu mere fokus på, hvad vi skal lave sammen med andre. For eksempel skal de faglige medarbejdere hele tiden være opmærksomme på, om der er viden andre steder i verden, som vi kan tage hjem og bruge direkte. Hvis der er det, skal vi selvfølgelig gøre det i stedet for at udvikle den samme viden en gang til,” siger Peder Philipp.

Og ikke bare den økonomiske krise i erhvervet, men også strukturudviklingen stiller øgede krav til effektivitet og kritiske vurderinger.

”Det er klart, at i takt med at bedrifterne bliver færre og større, skal vi være endnu mere kritiske over for, hvad vi har gang i. Og det er vi også. Vi overvejer hele tiden, om der er noget, vi ikke skal, og hvordan vi skal gøre det, vi så skal. Måske skal vi ændre metoder på nogle områder på bekostning af en-to procents sikkerhed af resultaterne,” siger Peder Philipp.

Snitfladen til virksomheder

Peder Philipps opmærksomhed er dog ikke udelukkende henledt på besparelser og kritisk vurdering af aktiviteter. Han er også klar til at tænke i nye løsninger og snitflader.

”Verden bevæger sig hele tiden, og kravene til blandt andet dokumentation ændrer sig. Så tiden er måske inde til, at vi skal se på snitfladen mellem SEGES, Axelborg og landbrugets virksomheder. Det fjerner ikke nødvendigvis omkostninger, men det kunne betyde, at nogle opgaver bliver overdraget til dem, der skal sælge varerne, og det tror jeg på kan give større effektivitet,” mener Peder Philipp.

I effektivitetens og inspirationens navn efterlyser Peder Philipp endnu flere input fra brugerne.

”Hvis du har ideer til, hvad vi kan undvære, så kom med det. Vi vil rigtig gerne høre det,” opfordrer han.

Analyse lokalt netop nu

Som de fleste ved, analyseres samarbejdet mellem Axelborg, SEGES og den lokale rådgivning netop nu. Formand for L&F, Martin Merrild forklarer:

”Hovedessensen er, at vi skal have et Seges i øjenhøjde med brugerne – altså centrene og landmændene. Vi skal sikre, at det er de rigtige ting, vi sætter i gang og mindst lige så meget, at vi har et rådgivningssystem, der gør den nyeste viden tilgængelig for landmændene. I denne situation, hvor landmændene er så pressede, er det væsentligt at alle sten vendes – vi skal sikre, at det er rationelt og fornuftigt, det vi gør, men det er også væsentligt, at vi ikke går i panik og sparer så meget, at vi ikke får råd til at udvikle os. Den balance vi skal finde. Vi skal fortsat finde ny viden, men det skal være målrettet viden. Og vigtigst af alt – det skal ud til flest mulige landmænd hurtigst muligt,” pointerer Martin Merrild.

Positiv stemning

Status på analysearbejdet er, at alle lokale centre er besøgt, og samtlige bestyrelser og ledelser er interviewet i forhold til deres syn på fremtidens rådgivning. Martin Merrild fortæller, at der blandt andet er fokus på, at moderne rådgivning kræver et vist volumen for at tiltrække kompetente medarbejdere. Synspunkterne er netop blevet fremlagt på L&F’s landsformandsmøde med efterfølgende debat med samtlige lokale rådgivningsdirektører.

”Det var en fantastisk god oplevelse. Alle tog positivt imod det og var enige om, at det her er en opgave, vi skal stå sammen om og være åbne over for at gøre tingene anderledes,” fortæller Martin Merrild.

Nogle ændringer er primært interne, og dem vil man som landmand ikke komme til at mærke så meget, fx arbejdet omkring udvikling og tilgængelighed af projekter. Men nogle steder vil man måske opleve nye strukturer i rådgivningen. Nu skal styregruppen have møde med repræsentanter fra den ansatte ledelse på DLBR-virksomhederne og derefter udarbejde konkrete forslag. Det er dog tvivlsomt, om der kommer konkrete tiltag på banen før efter sommerferien.

Læs også:

SEGES Kvæg optimerer konstant

Så meget betaler du til SEGES Kvæg og RYK

 

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 12 - 2016

 

 

Sidst bekræftet: 15-06-2018 Oprettet: 17-06-2016 Revideret: 17-06-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20