Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økologi

Økologi

Klik og læs mere

 Mest læste om økologi den seneste måned

 

 Artikler

 Øko-arrangementer

Klik på billedet for mere information

 Økologiske Frødatabase

 Gødningsværktøj

 Håndtering af grise

 Sociale medier

 Begivenheder

23.05.2017: Reminder: Kursus - Den nye planlov: Set fra landzonen
Kurset sætter fokus på den nye planlov og de ændringer af planloven, der har særlig betydning for landzonen og landbruget. ...
27.04.17

30.05.2017: Ny fosforregulering og betydningen for biogasanlæg
Kurset henvender sig bredt til interessenter, der arbejder med biogasanlæg. Det kan fx være ejere, bestyrelsesmedlemmer, me...
23.03.17

31.05.2017: MasterClass - modul 4
Kursustilbud til økologiske planteavlere
26.04.17

07.06.2017: MasterClass - modul 3
Kursus tilbud til økologiske mælkeproducenter
26.04.17

07.06.2017: Håndtér svin sikkert og effektivt
Kom til gratis temadag om håndtering af svin på friland.
18.05.17

 Spændende oplæg

 Bliv klogere på økolandbrug

Klik for at komme til undervisningsmaterialer

Nye artikler

Fortørringsprognosen rækker nu længere frem
Fortørringsprognosen er blevet opdateret, så den nu beregner tørstofindholdet i kløvergræs på skår op til 60 timer frem - m...
19.05.17

Svinehåndbog - nyttig viden om økologisk svineproduktion
Her er samlet faglitteratur målrettet økologisk svineproduktion, men størstedelen af stoffet er også relevant for konventio...
18.05.17

Indkomstprognose: Markant forbedret indtjening for mælkeproducenterne
I 2017 forventes driftsresultatet efter ejerløn at lande på 250.000 kr. Det er en markant stigning i forhold til 2015 og 20...
18.05.17

Friske analyser af slætgræs 2017 – Uge 20
Ligesom de foregående år har SEGES i samarbejde med lokale rådgivere i DLBR indsamlet prøver af frisk slætgræs til analyse ...
18.05.17

Slætgræsprognoser til økologiske bedrifter
Slætprognose for foderværdi og udbytte i kløvergræs til anvendelse på bedrifter med en økologisk driftsform er opdateret og...
18.05.17

Det Sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug
Udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, markvandringer, udstillinger mv. inden for økologisk jordbrugsprodu...
17.05.17

15.06.2017: Lovpligtigt kursus om beskyttelse af slagtekyllinger
Inden man må gå i gang med at producere slagtekyllinger skal man have deltaget i lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllin...
16.05.17

Økologiske juletræer – frø og udplantningsplanter
Hvis man vil etablere en produktion af økologiske juletræer eller pyntegrønt, skal der bruges økologiske frø eller udplantn...
11.05.17

Friske analyser af slætgræs 2017 – Uge 19
Ligesom i foregående år har SEGES i samarbejde med lokale rådgivere i DLBR indsamlet prøver af frisk slætgræs til analyse m...
11.05.17

Ansvarlig

Økologi
Konsulent
Linda Rosager Duve
Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation

 Kurser fra DLBR Akademiet