Oprettet: 29-04-2016
Revideret: 11-06-2019

Få bæredygtigheden på din bedrift analyseret med RISE

En RISE-analyse munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget bæredygtighed, som du som landmand har fuld råderet over.

Med en bæredygtighedsanalyse får landmanden et overblik over bedriftens bæredygtighedsstatus, og det bliver synliggjort på hvilke områder bedriften er bæredygtig, og på hvilke områder der kan optimeres.

Et overblik, som vi indtil nu har haft svært ved at opnå. Et overblik, der naturligvis først og fremmest er til brug for udvikling af bedriften, men som også kan være med at give diverse samarbejdspartnere en større indsigt i bedriften.

Sådan forløber et bæredygtighedstjek:

  • Landmanden laver aftale med en bæredygtighedskonsulent om at få et bæredygtighedstjek.
  • Landmanden giver bæredygtighedskonsulenten fuldmagt til at hente data om bedriften fra NaturErhverv.*
  • Bæredygtighedstjek hos landmanden i 3-4 timer.
  • 2-4 uger efter samtalen holdes møde i 2 timer. Landmanden får en bæredygtighedsrapport, resultaterne diskuteres og der udarbejdes en handlingsplan i dialog mellem landmanden og bæredygtighedskonsulenten.

 

* De databaser, der typisk hentes data fra, hvis der gives tilladelse er: Mark-online, CHR registret, Sprøjtejornal, driftsregnskab, gødningsregnskab og Ø90. Herudover indhentes de øvrige informationer via spørgsmål stillet af den certificerede RISE konsulent.

RISE giver overblik

Som en del af den rapport du modtager efter analysen, får du et "spindelvæv”, der giver dig et overblik over bæredygtighedsgraden på din bedrift inden for 10 forskellige temaer. Jo tættere den røde streg er på spindelvævets yderkant, jo mere bæredygtig er bedriften.

Se mere i den nye folder

Læs mere om, hvordan du kan bruge analysen og hvilke indikatorer, der måles på i den nye folder her.

 

 

Sidst bekræftet: 11-06-2019 Oprettet: 29-04-2016 Revideret: 11-06-2019

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Frank W. Oudshoorn

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Klima - det kan du gøre som økolog
Her kan du finde viden om, hvad du som økolog kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Kontaktoplysninger på RISE bæredygtighedskonsulenter
Her finder du kontaktoplysninger på de certificerede RISE-konsulenter, som kan vurderer bæredygtigheden på din landbrugsbed...
24.04.19
Landmænds erfaringer med RISE
Se, hør og læs om, hvad andre landmænd har fået ud af en bæredygtighedsanalyse med RISE.
10.01.19
Specifikke bæredygtighedsindikatorer varierer meget fra bedrift til bedrift
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
08.01.19
Hvorfor RISE?
03.12.18