Oprettet: 31-05-2006
Revideret: 31-01-2014

Emneregister - Oversigt over Landsforsøgene

Emneregister - Landsforsøgene 1919-2013

 

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. De er opført alfabetisk med årstal, og der er anført sidetal for den seneste omtale. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013. Er du interesseret i flere oplysninger, vil opslag i stikordsregisteret for det/de anførte år kunne være til nytte.
For de få forsøgsopgaver i registret, der er afsluttet før 1947, henvises til året for den pågældende "meddelelse" fra Landbo- og Husmandsforeningerne. For opgaver afsluttet i perioden 1947 til og med 1970 henvises til Beretning om Fællesforsøg i Landbo- og Husmandsforeningerne. I øvrigt findes der et register over forsøgsopgaver 1947-1966 i fællesberetningen fra 1967.

Sortsnavne

Sortsnavnene (1919-2000) er anført alfabetisk indenfor hver planteart. Årstallet efter sortsnavnet er det år, hvor sorten senest er omtalt i oversigten.  

Planteværnsmidler

Planteværnsmidlerne (1919-2000) er anført alfabetisk indenfor hver gruppe af anvendelsesområder. Årstallet efter middelnavnet er det år, hvor midlet senest er omtalt i oversigten.  

Sidst bekræftet: 31-01-2014 Oprettet: 31-05-2006 Revideret: 31-01-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent

Jon Birger Pedersen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Oversigt over Landsforsøgene 2019
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
13.03.20
Forsøgsarbejde: Vinterrapssortsforsøg og lys bladplet
Hvis der er betydende angreb i nogle af sorterne i sortsforsøgene bør de behandles indenfor de næste ca. 10 dage.
06.03.20
Beta version af nyt SortInfo
SEGES har i nogen tid arbejdet på et helt nyt SortInfo, og en beta-version er nu klar til test hos brugerne.
05.12.19
Oversigten 2019
Vårbyg - foreløbige resultater
22.11.19