Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-08-2019

  

Oprettet: 17-08-2018

Pas på - udvikling af giftig gas i majsensilagen

Risikoen for at der udvikles farlige gasser er ekstra stor i ensilage af tørkestresset majshelsæd.


I en tørkeperiode stopper omsætningen af nitrat i majsplanten, så der ophobes større mængder end normalt. Derfor er risikoen for dannelse af den giftige gas særlig stor efter denne sommer.

Majshøsten er snart i fuld gang rundt om i landet. Og for mange er der tale om høst af tørkestresset majshelsæd. Det betyder, at man skal man være ekstra opmærksom på udvikling af den giftige og livsfarlige kvælstofoxid (NO), som kan dannes i de første faser af ensileringen. Gassen dannes ud fra nitrat i plantens stængel. I en tørkeperiode stopper omsætningen af nitrat i planten, så der ophobes større mængder end normalt. Derfor er risikoen for dannelse af den giftige gas særlig stor efter denne sommer. Kvælstofoxid omdannes i lungerne til salpetersyre (HNO3), der er stærkt ætsende, og kan være dødelig indenfor få minutter. Ring altid 112 ved mistanke til forgiftning.

Hold øje med brune gasdampe

Det er helt naturligt, at der under ensileringsprocesserne sker en udvikling af forskellige gasarter. Typisk udgør kuldioxid (CO2) over 80 % af den dannede gas. Det er i de første faser af ensileringen der også kan dannes kvælstofoxid (NO). Når kvælstofoxid kommer i kontakt med luftens ilt, dannes en blanding af kvælstofholdige gasser, der har en karakteristisk brun farve og kan have en lugt af klorin. Det er især indenfor de første 1 – 5 dage efter ensilering, at disse gasser kan dannes, men perioden kan være op til 14 dage især i mere tør ensilage.

Sørg for ventilation og hold børn og dyr væk

Både kvælstofholdige gasser og kuldioxid er tungere end luft og vil typisk langsomt sive ud under plasten og søge ned over lavere liggende områder. Sørg derfor altid for god ventilation ved siloanlægget og undgå at indånde eventuelle brune dampe. En åben port er ikke altid nok til at sikre tilstrækkelig ventilation ved indendørs siloer. Vær opmærksom på at spærre af til lavere liggende staldafsnit, så man ikke risikerer forgiftning af dyrene. Hold børn og dyr væk fra selve siloanlægget.

Undgå halm på ensilagen

Der udvikles kraftig varme, når NO gassen kommer i kontakt med luftens ilt. Der er derfor stor risiko for selvantændelse, hvis der f.eks. er lagt halm ovenpå ensilagen for at holde plastikken på plads. Læg derfor aldrig halm på ensilagen indenfor de første 14 dage efter ensilering.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 15, 2018.
Sidst bekræftet: 17-08-2018 Oprettet: 17-08-2018 Revideret: 17-08-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019. Vær opmærk...
05.12.19
Hø 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
05.12.19
Ærtehelsæd, ensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor foder...
05.12.19
Helsæd 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at o...
05.12.19
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019. Vær opmærksom på, a...
05.12.19

Læs også