Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19: Særlig varslingspulje til mindre virksomheder i kriseramte brancher i 2021

Varslingspuljen skal sikre en hurtig indsats for medarbejdere, der afskediges fra mindre virksomheder, samt virksomhedsejere ved hel eller delvis nedlukning og afvikling af deres virksomhed.