Feedback Form

  

Oprettet: 10-08-2018

Førstekalvskøer taber let konkurrencen om en plads i stalden

Både økologiske og konventionelle mælkeproducenter udsætter som gennemsnit 25 procent af deres førstekalvskøer, inden de kælver anden gang.


En sund, ældre ko med god ydelse beholder typisk pladsen i stalden frem for en førstekalvsko. Foto: SEGES

Når en ny kvie kælver, skal en af de malkende køer i stalden typisk vige pladsen. Og i besætninger med sunde ældre køer og mange kvier til indskiftning kan det bidrage til en høj udsætning af førstekalvskøer. Det viser en spørgeundersøgelse blandt 18 økologiske mælkeproducenter, som alle gerne vil sænke udsætningen af unge førstekalvs køer. Besætningerne udsatte alle mere end 25 procent af førstekalvskøerne før anden kælvning.

Plus og minus i regnskabet

En typisk beslutning i besætningerne var, at en sund ældre ko med god ydelse beholder pladsen i stalden til fordel for en førstekalvsko med relativt lav ydelse eller dårligt temperament. Argumentet er økonomisk velfunderet, fordi den ældre ko typisk betaler mere til staldpladsen. På den negative side af regnebrættet står så imidlertid, at en førstekalvsko, som det har kostet 10-12.000 kroner at opdrætte, bliver sat ud, inden hun har betalt omkostningerne frem til første kælvning.

Opdræt færre kvier og brug kødkvægssæd

De 18 besætninger i undersøgelsen arbejder nu med forskellige tiltag for at sænke udsætningen af førstekalvskøer. Og her er en af de typiske beslutninger at opdrætte færre kvier, så der kommer færre kælvekvier frem til indskiftning. I besætninger med god sundhed er der da også som regel god økonomi i at sænke udskiftningsprocenten og satse på længere levetid hos køerne. Vejen til færre kælvekvier kan være mere brug af kødkvægssæd og en bevidst og tidlig frasortering af kviekalve, som har været syge, eller som er genomisk testet til dårlig genetik.

Både økologiske og konventionelle mælkeproducenter udsætter som gennemsnit 25 procent af deres førstekalvskøer, inden de kælver anden gang. Der er stor spredning, og besætninger, som for eksempel kun har 0,7-0,8 stykker opdræt pr. årsko, har typisk en langt lavere udsætning af unge køer.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 14, 2018.
Sidst bekræftet: 26-07-2019 Oprettet: 10-08-2018 Revideret: 10-08-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Pas på meldrøjer i økologisk rug til kvæg
Toksiner fra meldrøjer er giftige, og kvæg bør ikke fodres med rug, som indeholder mere end 500 ppm meldrøjer. Det svarer t...
16.10.19
Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økolo...
12.09.19
Stor forskel i levetid hos økologiske malkekøer
Den produktive levetid hos økologiske malkekøer er meget forskellig mellem besætninger og svinger fra to til fire malkeår p...
03.09.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Jod til malkekøer
Mangel på jod til malkekøer er sjældent under danske forhold, mens forsyning med jod over køernes behov kan give et uønsket...
11.06.19