Feedback Form

  

Oprettet: 29-04-2016
Revideret: 19-11-2018

Få bæredygtigheden på din bedrift analyseret

Der er igen mulighed for at få lavet en RISE analyse på din bedrift. Analyserne munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget bæredygtighed, som landmanden har fuld råderet over.

Med en bæredygtighedsanalyse får landmanden et overblik over bedriftens bæredygtighedsstatus, og det bliver synliggjort på hvilke områder bedriften er bæredygtig, og på hvilke områder der kan optimeres. Et overblik, som vi indtil nu har haft svært ved at opnå. Et overblik, der naturligvis først og fremmest er til brug for udvikling af bedriften, men som også kan være med at give diverse samarbejdspartnere en større indsigt i bedriften.

Sådan forløber et bæredygtighedstjek:

  • Landmanden laver aftale med en bæredygtighedskonsulent om at få et bæredygtighedstjek.
  • Landmanden giver bæredygtighedskonsulenten fuldmagt til at hente data om bedriften fra NaturErhverv.*
  • Bæredygtighedstjek hos landmanden i 3-4 timer.
  • 2-4 uger efter samtalen holdes møde i 2 timer. Landmanden får en bæredygtighedsrapport, resultaterne diskuteres og der udarbejdes en handlingsplan i dialog mellem landmanden og bæredygtighedskonsulenten.

 

* De databaser, der typisk hentes data fra, hvis der gives tilladelse er: Mark-online, CHR registret, Sprøjtejornal, driftsregnskab, gødningsregnskab og Ø90. Herudover indhentes de øvrige informationer via spørgsmål stillet af den certificerede RISE konsulent.

Spindelvævet giver overblik

Som en del af den rapport du modtager efter analysen, får du et "spindelvæv”, der giver dig et overblik over bæredygtighedsgraden på din bedrift inden for 10 forskellige temaer. Jo tættere den røde streg er på spindelvævets yderkant, jo mere bæredygtig er bedriften.

Se mere i den nye folder

Læs mere om, hvordan du kan bruge analysen og hvilke indikatorer, der måles på i den nye folder her.

 

 

Sidst bekræftet: 19-11-2018 Oprettet: 29-04-2016 Revideret: 19-11-2018

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Frank W. Oudshoorn

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Bæredygtighedskonsulenter i Danmark
Nu er der mulighed for at få bæredygtigheden på din bedrift vurderet med et bæredygtighedstjek.
24.04.19
Det fik jeg ud af RISE
Mere end 200 bedrifter har fået lavet en RISE analyse. Se, hør og læs om nogle af deres erfaringer.
10.01.19
Specifikke bæredygtighedsindikatorer varierer meget fra bedrift til bedrift
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
08.01.19
Hvorfor RISE?
03.12.18