Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Biokul (biochar)

Biokul (biochar)

Biokul er forkullet restmateriale fra plante- eller dyrebiomasse. Biokul kan bruges som jordforbedringsmiddel, naturlig gødskning og til at tilføre jorden en stabil kulstofpulje. Biokul produceres ved forbrænding ved ca. 500 oC under iltfattige forhold. Processen kalder pyrolyse og har en udledning tæt på nul, da alt materiale recirkuleres og genbruges. Ved at forbedre planternes tørketolerance, jordens frugtbarhed og dyrkningsegenskaber kan landmandens økonomiske resultat forbedres.

 Artikler

 REFERTIL-projektet


  
Funded by the
European Union 

 
This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 289785

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent

Annette Vibeke Vestergaard

Gødning/Miljø