Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Planteværn > Planteværn Online

Planteværn Online

IT-værktøj til beslutningsstøtte og problemløsning i planteavlen

Ud fra oplysninger om afgrøde, vækststadie, forekomst af skadegørere/ukrudt m.m. beregnes behandlingsbehovet. Hvis der er et behandlingsbehov gives en række forslag med oplysninger om dosis (normal og aktuel evt. nedsat dosis), behandlingsindeks og pris.

Nedenfor er der link til Planteværn Online hovedmenu samt direkte link til udvalgte værktøjer.

 Planteværn Online

Bestil på: 7015 5015

Læs mere >>

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn