Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål 2013

Bilag og dias fra Fodringsdagen, tirsdag den 3. september 2013 i Herning Kongrescenter.

       
  Using NorFor to balance for Amino Acids in lactating cows
Professor Glen Broderick, Broderick Nutrition & Research, LLC
Dias
 
 
       
  Proteinkvalitet og udnyttelse i græs og kløver
Seniorforsker Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, Foulum
Dias
Bilag
 
       
  Betydning af stivelseskilde og partikelstørrelse for stivelsesfordøjeligheden og AAT i NorFor
Innovationskonsulent Nicolaj I. Nielsen, AgroTech 
Dias
 
       
  FEM-værktøjet – baggrund og anvendelse
Seniorkonsulent Finn Strudsholm, AgroTech
Dias
 
       
  Strategies for improving protein efficiency in lactating cows
Professor Glen Broderick, Broderick Nutrition & Research, LLC
Dias
 
       
  Fuldfoder oven fra
Specialestuderende Rasmus Bygum Krarup 
Dias
 
       
  Håndtering af kvalitetsproblemer med rapskager
Specialkonsulent, teamleder Rudolf Thøgersen, VFL, Kvæg 
Dias
Bilag
 
       
  Perspektiver i anvendelse af drøvtyggermålinger
Erhvervs Ph.d. studerende Malene Byskov, VFL, Kvæg 
Dias
 
       
  AMS og fodring
Specialkonsulent Dorte Bossen, VFL, Kvæg 
Dias
Bilag
 
       
  Kløverkalibrering - KLYNGER 2013
Kvægbrugskonsulent Niels Bastian Kristensen  
Dias   
       
  Resultat fra forsøg med toxinbinder i praksis
Kvægbrugskonsulent Niels Bastian Kristensen 
Dias
 
       
  Undersøgelse af indholdet af sand i 1. slæt kløvergræsensilage
Landskonsulent Ole Aaes, VFL, Kvæg  
Dias   
       
  Frisk græs analyser kontra ensilage
Landskonsulent Ole Aaes, VFL, Kvæg 

Dias
Bilag

 
  CAB uden svovl-fortsættelse fra 2012
Kvægbrugskonsulent Niels Bastian Kristensen 
Dias