Kvæg, Økonomi og ledelse

Fremtidens kvægbrug: Mindre bedrifter, mere naturpleje og færre malkekøer

Ændret syn på klima, natur og dyrevelfærd vil betyde et kæmpe skred i vores måde at drive kvægbrug på i løbet af de næste 20 år. Det mener fremtidsforsker Birthe Linddal, som du kan møde på Kvægkongres 2022.

Nyhed

28. marts 2022

 Opdateret 08. april 2022

Skal man tro fremtidsforsker Birthe Linddal, er landbruget på vej ind i et kæmpe paradigmeskifte, som vil vende op og ned på produktionen i løbet af de næste 20 år. Kursen peger mod mere natur, multifunktionelle landbrug og færre produktionsdyr. 

Denne forudsigelse baserer hun bl.a. på viden, hun har indhentet som led i arbejdet med en ph.d.-afhandling om fremtidens landbrug, som hun er ved at lægge sidste hånd på. 

Nyt natursyn medfører krav om ændringer til hold af produktionsdyr

”Verden er i høj grad en anden i dag end for 10 år siden. Stadig flere – og ikke mindst de unge – har et helt andet syn på naturen,” forklarer Birthe Linddal. 

”Fra at se naturen som en ressource, der kan udnyttes, rykker opfattelsen mod, at naturen skal bringes i balance. Mennesket opfatter ikke længere i samme grad sig selv som hævet over dyrene, og derfor vil synet på, hvad man kan byde produktionsdyr også ændre sig,” lyder det fra forskeren. 

Og med et anderledes syn på naturen og på det at have produktionsdyr kommer der også et andet landbrug.  

Fremtidstrenden for ændret hold af produktionsdyr understøttes politisk

Birthe Linddal understreger samtidig, at trenden understøttes af de politiske vinde, hvor f.eks. krav om udtagning af landbrugsjord og udsigten til CO2-afgifter bare er nogle af tegnene. 

”Selvom vi i Danmark – og i det hele taget i vores del af verden – begynder at spise mindre kød og flere grøntsager, vil der fortsat være en global efterspørgsel på både oksekød og mejeriprodukter. Men én ting er det globale marked – noget andet er den hjemlige politiske legitimitet. Vi er jo et rigt land. Vil vi i Danmark blive ved med at bruge så meget af vores natur på at producere mad til andre?” spørger Birthe Linddal.

Hun henviser til, at vi eksporterer to tredjedel af vores landbrugsproduktion og konstaterer i samme åndedrag, at svaret er en politisk beslutning og dermed op til vælgerne. Hun peger samtidig på, at vi også ser frem mod mælk, der produceres i tanke uden køer samt kød, der produceres i laboratorier. 

”Og så bliver der altså mindre brug for de produktionsapparater, der er nu,” konkluderer hun. 

På vej mod mindre og multifunktionelle landbrug

På spørgsmålet om hvordan hun så ser landbruget forme sig, lyder svaret, at vi vil se et mere mangfoldigt landbrug. 

”Vi kommer til at se mindre, men multifunktionelle brug. Dvs. hvor man kombinerer landbrugsproduktionen med f.eks. oplevelser og formidling og tager en større del af værdikæden ved at forarbejde og sælge råvaren selv osv. Der vil blive skruet markant op for naturen og dyrevelfærden. Flere køer kommer ud på markerne igen, og vi vil se mere kødkvæg, mere naturpleje og færre malkekvæg,” mener Birthe Linddal. 

Hun understreger, at det naturligvis ikke er muligt at sadle sin produktion om fra den ene dag til den anden.
”Men hvis man er ung og skal ind i erhvervet, er der ingen tvivl om, at der er muligheder i at tænke alternativt,” mener hun. 

Birthe Linddal, fremtidsforsker.

Birthe Linddal, fremtidsforsker

Mød Birthe Linddal på årets kvægkongres

Mød fremtidsforsker Birthe Linddal i debatpanelet på årets kvægkongres i sessionen: Hvad forventer forbrugerne af vores produktion? tirsdag den 3. maj kl. 11.05-11.50.

Læs mere om kvægkongressen og tilmeld dig

Vil du vide mere?