Jura

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø træder i kraft 1. november 2020

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø gør det tydeligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder på området.

Bekendtgørelsen samler reglerne inden for det psykiske arbejdsmiljø og bidrager til at give et samlet overblik over de gældende regler på området. Bekendtgørelsen indeholder ikke nye krav til virksomhederne, men gør det lettere for arbejdsgiver at orientere sig i relevante pligter og igangsætte forebyggende arbejde med risici i det psykiske arbejdsmiljø. 

Bekendtgørelsen indeholder også en præcisering af, hvilke påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynet typisk træffer afgørelse om. Dette er påvirkninger som stor arbejdsmængde og tidspres, krænkende handlinger og arbejdsrelateret vold, som nu er fastlagt som enkelte risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. 

Se bekendtgørelsen 

Kilde: Arbejdstilsynet.dk 

Vil du vide mere?